Francoska književnost 19. stoletja

Francoska književnost 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Vsebina

Predmet po obdobjih oriše razvojni lok francoske književnosti v 19. stoletju (predromantika in romantika, realizem in naturalizem, dekadenca in simbolizem). Ob primerih nekaterih najpomembnejših avtorjev (Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Baudelaire, Verlaine) nato deloma relativizira vzpostavljeno literarnozgodovinsko shemo in obravnava izbrane teme: vprašanje literarnega realizma (definicija in problematizacija pojma); prisotnost romantičnih prvih v književnosti druge polovice 19. stoletja; družbeni angažma in vpliv književnosti v 19. stoletju; razvoj bralne kulture in recepcija književnosti, s poudarkom na recepciji pripovedne proze in dramatike v 19. stoletju.