Francoski roman v 18. in 19. stoletju

Francoski roman v 18. in 19. stoletju

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Ob konkretnih primerih velikih prozaistov francoskega razsvetljenstva (Voltaire, Diderot, Marivaux, Laclos), romanopiscev predromantike in romantike (Rousseau, Chateaubirand, Constant, Balzac, Hugo, Stendhal) ter nato realizma in naturalizma (Flaubert, Zola) je prikazan razvoj francoskega romana v navedenih obdobjih; pregled se sklene z obravnavo opusa Marcela Prousta. Pregled se vseskozi navezuje tako na sočasno kritiško recepcijo in poskuse definiranja romana kot zvrsti (Sade, Diderot, Mme de Stael, Sainte-Beuve in drugi) kakor tudi na nekatere najpomembnejše literarnozgodovinske in teoretične obravnave v 20. stoletju (Booth, Genette, Todorov).

- Françoise Barguillet, Le roman au XVIIIe siecle. Pariz 1981
- W. C. Booth, The Rhetoric of Fiction. Chicago 1961
- Rose Fortassier, Le roman français au XIXe siecle. Pariz 1982
- Gerard Genette, Figures III. Pariz 1972
- Gerard Genette, Nouveau discours du récit. Pariz 1983
- Wolfgang Iser, Der implizite Leser. München 1972
- Katarina Marinčič, Sluga, ki je človek. V: Denis Diderot, Fatalist Jacques in njegov gospodar. Ljubljana 2005
- Katarina Marinčič, Choderlos de Laclos in njegova Nevarna razmerja. V: Choderlos de Laclos, Nevarna razmerja. Ljubljana 2006
- Alain Montadon, Le roman au XVIIIe siecle en Europe. Pariz 1999
- J. H. Reid, Narration and Description in the French Realist Novel. Cambridge 1993
- Tzvetan Todorov, Littérature et signification. Pariz 1967
- Timothy Unwin (ur.), The Cambridge Companion to the French Novel: from 1800 to the Present. Cambridge 1997