Kitajska literatura

Kitajska literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Grčar Mina, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Vpogled v glavne literarne dosežke (proza, poezija, drama) skozi posamezna dinastična obdobja od dinastije Zhou do dinastije Qing; pregled in analiza specifičnih značilnosti kitajske literature s poudarkom na zgodovinskih, družbeno-političnih, kulturno-umetniških in filozofsko-religioznih kontekstih; branje literarnih besedil v izvirniku in njihova analiza.