Storitve OHK

Spletni vpis: Študenti UL s statusom oziroma digitalno študentsko identiteto se včlanite (prvi vpis) v knjižnice OHK FF preko spleta. Letna članarina je že plačana ob vpisu v letnik.

Ob prvem obisku matične knjižnice poleg študentske izkaznice (oz. potrdila o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) prinesete osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, da preverimo zapis. Študenti dvopredmetnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Redni in izredni študenti UL se v OHK FF lahko vpišete tudi osebno v oddelčnih knjižnicah. Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Letno članarino ste poravnali že ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovite. Status rednega študenta vam omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih fakultet UL ter v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Potrjena študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v OHK FF in ostalih knjižnicah UL. 

Študenti doktorskega študija na FF ob prvem obisku v matični knjižnici predložite odločbo o potrjeni temi disertacije ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Zaposleni na FF se vpišete v svoji oddelčni knjižnici. Predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.   

Zaposleni na ostalih fakultetah UL se vpišete v eni od oddelčnih knjižnic OHK FF. Ob vpisu predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, dokazilo o zaposlenosti na UL, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.

Ostali uporabniki (dijaki, študenti UL brez statusa, študenti drugih univerz, druge fizične osebe) za vpis v eni od oddelčnih knjižnic predložite osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Ob vpisu v knjižnico izpolnite pristopno izjavo, plačate članarino po veljavnem ceniku ter prejmete knjižnično izkaznico. Plačilo je možno le z gotovino. Mladoletne osebe od 16. leta dalje se vpišete v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki podpišejo pristopno izjavo. Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni UL, se vpišete v spremstvu poroka. 

Študenti na mednarodni izmenjavi na FF predložite študentsko izkaznico ter osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Izpolnite pristopno izjavo za tuje študente in plačate članarino po veljavnem ceniku. Študenti na mednarodni izmenjavi na drugih fakultetah UL predložite tudi potrdilo o vpisu v knjižnico na fakulteti gostiteljici.

Pravne osebe za vpis predložite pooblastilo pravne osebe, ki vsebuje navedbo odgovorne osebe, seznam največ pooblaščenih 5 oseb, ki si bodo izposojale gradivo, izjavo, s katero se pravna oseba zavezuje, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice spoštovala določila avtorskega prava in licenčnih pogodb ter uporabljala gradivo samo za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, uradni žig ustanove in podpis odgovorne osebe. Članarino plačate v računovodstvu FF. Pooblaščena oseba podpiše pristopno izjavo za pravne osebe. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Plačila članarine so oproščeni: 

 • člani od 16. do 18. leta starosti, 
 • brezposelne osebe (svoj status dokažejo s potrdilom območne enote ZZRS, ki ni starejše od enega meseca),
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
 • zaposleni na FF in upokojenci FF, 
 • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.

 

Po vnaprejšnjem dogovoru se lahko v knjižnice OHK FF včlanite tudi na daljavo.
Na e-naslov oddelčne knjižnice, v katero se želite vpisati, pošljite:

 • sken ali fotografijo izpolnjene in podpisane pristopne izjave,
 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta, ki vsebuje tudi naslov stalnega bivališča (osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje ali potni list), s podpisano naslednjo izjavo: Izjavljam, da dovoljujem uporabo priložene kopije osebnega dokumenta za namen urejanja članstva v knjižnicah OHK FF.
 • e-naslov, na katerega želite prejeti račun za spletno poravnavo članarine in podatek o želenem trajanju članstva, ki ga izberete na podlagi cenika knjižničnih storitev (redni študenti ste članarino že poravnali ob vpisu v letnik).

Po prejemu vseh potrebnih podatkov in dokumentacije  vam bo računovodstvo FF izstavilo račun za poravnavo članarine na TRR.

 • Po izvedbi plačila pošljite potrdilo (dokaz) o nakazilu na e-naslov izbrane knjižnice.
 • Na podlagi prejetega potrdila bo knjižnica zaključila postopek vpisa in vam omogočila dostop do storitev OHK FF.

Za podaljšanje članstva v knjižnicah OHK FF pošljete eni od oddelčnih knjižnic:

 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta s podpisano izjavo, da dovoljujete uporabo za namen urejanja članstva,
 • e-naslov za prejem računa za poravnavo članarine in podatek o želenem trajanju članstva (razen rednih študentov).

 

Gradivo si izposojate s knjižnično izkaznico (za študente UL s statusom je to študentska izkaznica). V nekaterih oddelčnih knjižnicah je gradivo postavljeno v prostem pristopu in si ga lahko sami vzamete s polic. V ostalih knjižnicah ga poiščete v katalogu:

 • v računalniškem katalogu v sistemu COBISS.SI (vse gradivo, ki so ga knjižnice pridobile po letu 1993, deloma tudi starejše gradivo),  
 • v klasičnih listkovnih katalogih.

Na podlagi izpisane signature vam gradivo takoj prinesemo. Na gradivo, ki se nahaja v dislociranem depoju v Jaršah pri Domžalah (signaturna oznaka SKL), je potrebno počakati nekaj dni. (Kaj je to signatura?

Izposoja je v vseh knjižnicah delno ali v celoti avtomatizirana. Za gradivo, ki ni v sistemu COBISS, član izpolni zadolžnico.    

Izposojevalni roki za posamezne vrste gradiva so določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej. Za večino knjig je izposojevalni rok 1 mesec. Knjižnica določi tudi, katero gradivo se ne izposoja na dom (npr. periodične publikacije, priročno gradivo, diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije, dragoceno in arhivsko gradivo). 

Prosto in izposojeno gradivo si lahko rezervirate osebno, pa tudi preko spletne aplikacije COBISS+, po telefonu ali po e-pošti. Rezervirano gradivo lahko v roku treh delovnih dni prevzamete v oddelčni knjižnici, kjer ste ga rezervirali, v času uradnih ur.

Če gradivo v vašem imenu prevzame druga oseba, je potrebno predložiti izpolnjeno pooblastilo.    

Gradivo vam lahko knjižnica po dogovoru pošlje tudi po pošti. Cena pošiljanja je odvisna od teže pošiljke, in sicer do 1 kg znaša 3 EUR, od 1 do 2 kg 4 EUR, nad 2 kg pa 5 EUR. Gradivo naročite tako, da na e-naslov oddelčne knjižnice, iz katere si želite izposoditi gradivo,  sporočite točne podatke o gradivu in signaturo (najbolje URL povezave na zapise v COBISS-u) ter natančno navedete svoj poštni naslov.

Rok izposoje lahko podaljšate (osebno, po telefonu, po e-pošti ali preko spletnega servisa Moje knjižnice v sistemu COBISS.SI, ob predhodni prijavi v profil Moj COBISS), vendar le, če gradivo ni rezervirano.

Gradivo lahko vrnete osebno v oddelčno knjižnico, izven uradnih ur pa v skupne knjižne nabiralnike OHK FF (v avli FF na Aškerčevi in na Zavetiški). Po dogovoru lahko gradivo pošljete v oddelčno knjižnico s priporočeno pošto. Pri tem nujno natančno navedite knjižnico, v katero vračate gradivo, na kuverto oz. paket pa napišite naslov pošiljatelja.

Za izpis zgodovine izposojenega gradiva (oz. transakcij pri članu) je potrebno izpolniti vlogo za izpis transakcij.

Pri prekoračitvi izposojevalnega roka vam knjižnica lahko zaračuna zamudnino po veljavnem ceniku, po petih delovnih dneh zamude pa vam lahko začne pošiljati opomine.  

Dolgove je mogoče poravnati gotovinsko v oddelčnih knjižnicah, po vnaprejšnjem dogovoru pa tudi brezgotovinsko preko spleta.  

Čitalniško gradivo lahko uporabljate na čitalniških mestih oddelčnih knjižnic ali v skupni čitalnici OHK FF (klet, soba 015), ki je odprta od ponedeljka do sobote od 7. do 22. ure. To gradivo morate vrniti še isti dan v matično knjižnico do konca uradnih ur  ali v knjižni nabiralnik pred zaprtjem skupne čitalnice. Vsaka oddelčna knjižnica določi, katero čitalniško gradivo se izposoja izključno v oddelčno čitalnico in katero gradivo se vrača izključno osebno v matično knjižnico.  

V oddelčnih čitalnicah ter na hodnikih fakultete so na voljo računalniki z dostopom do interneta in do konzorcijskih elektronskih virov.

Gradivo lahko naročite in rezervirate osebno, po telefonu, e-pošti na naslov oddelčne knjižnice ali preko spletnega servisa Moje knjižnice v sistemu COBISS.SI (ob predhodnji prijavi v profil Moj COBISS).

Storitev lahko uporabljate, če

 • imate urejeno članstvo v knjižnici,
 • imate geslo za profil Moj COBISS,
 • imate vključeno obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu,
 • nimate neporavnanih terjatev,
 • nimate zabeleženih omejitev v evidenci člana (onemogočene rezervacije preko COBISS+, onemogočen obisk, onemogočena izposoja, zadržana izkaznica ...).  

Svetujemo, da pred prvo uporabo storitve preverite, ali imate urejene podatke za prijavo v Moj COBISS (vpisna številka, geslo), v njem pa vpisan pravilen e-naslov in urejene možnosti e-obveščanja (obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, obvestilo o poteku rezervacije).  

Storitev poteka tako, da v katalogu COBISS+ preko Moje knjižnice rezervirate gradivo:

 • če je gradivo izposojeno, prejmete obvestilo, ko se gradivo vrne v knjižnico,
 • če je gradivo prosto, vam v knjižnici pripravimo gradivo in vas o tem obvestimo.  

Prosimo, da po gradivo pridete šele potem, ko dobite obvestilo, da vas gradivo čaka.

Gradivo vas čaka tri delovne dni. 

V primeru težav in nejasnosti glede rezervacij se obrnite na knjižnico.

Neprevzeto gradivo se zaračuna po veljavnem ceniku OHK FF (1 EUR na enoto). Sporočilo o tem prejmete, če imate vključeno obveščanje o poteku rezervacije. 

Sistemsko obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil (zatipkan e-naslov, poln poštni predal …), kar pa vas ne odvezuje od izpolnjevanja obveznosti do knjižnice, če morda obvestila ne prejmete.  

Preklic rezervacije preko sistema COBISS.SI je možen samo za gradivo, ki je izposojeno. Rezervacija izposojenega gradiva velja tri mesece. 

Rezervacijo prostega gradiva lahko prekličete v času veljavnosti rezervacije osebno v knjižnici, po telefonu ali e-pošti.

Rezervacija ni mogoča za čitalniško, arhivsko in drugo gradivo z omejeno dostopnostjo. O možnosti rezervacije tega gradiva se pozanimajte v knjižnici. 

Prav tako ne morete rezervirati gradiva v naslednjih primerih:

 • ko imate to gradivo (v isti oddelčni knjižnici) že izposojeno ali rezervirano,
 • ko ste dosegli največje možno število rezervacij pri članu v oddelčni knjižnici,
 • ko je v čakalni vrsti pred vami že največje možno število članov.  

Največje možno število rezervacij in največje možno število članov v čakalni vrsti sta določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej. 

Izven uradnih ur knjižnic lahko vrnete gradivo v skupni knjižni nabiralnik OHK FF (v pritličju, pred kabinetom 37), in sicer od ponedeljka do sobote od 6. do 22. ure.

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK FF, lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic preko medknjižnične izposoje.

Opomine praviloma pošiljamo vsak tretji torek v mesecu. V študijskem letu 2021/22 so to: 19. 10. 2021, 16. 11. 2021, 21. 12. 2021, 18. 1. 2022, 15. 2. 2022, 15. 3. 2022, 19. 4. 2022, 17. 5. 2022, 21. 6. 2022, 19. 7. 2022, 16. 8. 2022, 20. 9. 2022.