Kognitivna nevroznanost

Kognitivna nevroznanost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repovš Grega

Vsebina

Uvod v kognitivno nevroznanost: teoreticna izhodišca ter zgodovina kognitivne nevroznanosti; kaj nam možgani lahko povedo o psihologiji in kaj psihologija lahko pove o možganih; temeljne vede in pristopi, ki jih združuje kognitivna nevroznanost.
Kognitivna psihologija: kaj in kako nam vedenjske raziskave povedo o funkcionalni strukturi cloveške kognicije; temeljni teoretski pristopi in modeli; temeljne raziskovalne paradigme in orodja.
Kognitivna nevropsihologija in nevropsihiatrija: kaj nam teorije kognicije lahko povedo o znacilnostih in vzrokih kognitivnih motenj zaradi poškodb in bolezni možganov ali psihiatricnih motenj; kaj nam motnje kognicije povedo o strukturi in lastnostih kognitivnega sistema; skupinske študije in študije primerov možganskih poškodb; psihofarmakološke študije; simulacije možganskih poškodb.
Nevrofiziologija: kako lahko metode in tehnike spremljanja možganske aktivnosti informirajo oblikovanje modelov kognicije; osnove EEG; temeljne eksperimentalne paradigme pri uporabi EEG; analiza EEG podatkov; osnove funkcijske magnetne resonance (fMR); osnovne eksperimentalne paradigme pri uporabi fMR; analiza fMR podatkov; druge slikovne tehnike preucevanja možganov.
Kognitivna racunska nevroznanost: pomen racunskih simulacij za razumevanje kognicije ter razvoj in preverjanje njenih modelov; pristopi k modeliranju kognitivnih funkcij; modeliranje aktivnosti živcne celice, zbora živcnih celic, živcnih sistemov; temeljna orodja in programska oprema.
Izbrane teme kognitivne nevroznanosti: vidno zaznavanje; pozornost; zavest; delovni spomin; jezik in govor; kognitivni nadzor.