Latinski jezik II

Latinski jezik II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Latinska morfologija:
štiri konjugacije (tudi perfektova in supinova osnova), glavni in vrstilni števniki, zaimki, prislov, stopnjevanje prislova in pridevnikov, nekateri nepravilni glagoli (volo, nolo, malo).

Latinska sintaksa:
izražanje zapovedi in prepovedi, neodvisni vprašalni in želelni stavki (za sedanjost); odvisniki : oziralni, vzročni, finalni (pregledno), pogojni (realni in irealni za sedanjost).

Prevajanje:
branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih prirejenih besedil.

Rimska civilizacija in kultura:
osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).

Temeljna literatura:
- Breda Čop, Aurea Roma. Učbenik za latinščino, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117299715
- Breda Čop, Aurea Roma. Slovarček, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117300995
- Silvo Kopriva: Latinska slovnica; Maribor 1989 COBISS.SI-ID – 8295936
- Priročni latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 2003 COBISS.SI-ID - 123934208

Priporočena literatura:
- Robert Čepon: Mala latinska slovnica, Ljubljana, 2005, COBISS.SI-ID – 220444672
- F. Bradač: Slovensko-latinski slovar, DZS Ljubljana, 1973.
- D. Butkovič: Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980.
- F. Wiesthaler: Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana, 1993-.