Latinski jezik III

Latinski jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Latinska morfologija:
deponentniki in poldeponentniki, nepravilni in nepopolni glagoli.

Latinska sintaksa:
Sklad krajevnih imen, aktivna in pasivna opisna sprega, accusativus in nominativus cum infinitivo, želelni stavki, odvisni stavki: odvisni vprašalni, posledični, namerni, vzročni, časovni, pogojni, pogojno-želelni, dopustni, primerjalni in oziralni stavki, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivni sklad, supin, relativna zveza.

Temeljna literatura:
- Breda Čop, Aurea Roma. Učbenik za latinščino, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117299715
- Breda Čop, Aurea Roma. Slovarček, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117300995
- Silvo Kopriva: Latinska slovnica; Maribor 1989 COBISS.SI-ID – 8295936
- Priročni latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 2003 COBISS.SI-ID - 123934208

Priporočena literatura:
- Robert Čepon: Mala latinska slovnica, Ljubljana, 2005, COBISS.SI-ID – 220444672
- Fran Bradač, Latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 1980 COBISS.SI-ID - 14992640
- F. Bradač: Slovensko-latinski slovar, DZS Ljubljana, 1973.
- D. Butkovič: Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980.
- F. Wiesthaler: Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana, 1993-.