Latinski jezik IV

Latinski jezik IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Prevajanje:
Ob branju in prevajanju najprej lažjih virov študentje utrjujejo in poglabljajo znanje, ki so si ga pridobili v prvih treh semestrih, in se s tem uvajajo v branje in razumevanje malo težjih tekstov, pomembnih za študij umetnostne zgodovine.

Rimska književnost:
Pregled latinske književnosti, življenjepisi in dela posameznih obravnavanih avtorjev, komentarji izbranih besedil.

Temeljna literatura:
- Breda Čop, Aurea Roma. Učbenik za latinščino, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117299715
- Breda Čop, Aurea Roma. Slovarček, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117300995
- Silvo Kopriva: Latinska slovnica; Maribor 1989 COBISS.SI-ID – 8295936
- Priročni latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 2003 COBISS.SI-ID - 123934208
- Fran Bradač, Latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 1980 COBISS.SI-ID - 14992640

Priporočena literatura:
- Robert Čepon: Mala latinska slovnica, Ljubljana, 2005, COBISS.SI-ID – 220444672
- F. Bradač: Slovensko-latinski slovar, DZS Ljubljana, 1973.
- D. Butkovič: Slovensko-latinski slovar, Deželni šolski urad, Trst 1980.
- F. Wiesthaler: Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana, 1993-.