Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Temeljni pojmi leksikologije: leksem, zgradba pomena, eno- in večpomenskost, hiperonimija in hiponimija, antonimija, sinonimija, leksikalne funkcije. Terminologija.

- A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.
- A. Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego, T. 1–2, Lwów 2011.
- W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
- St. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii, Warszawa 1984.
- J. Wierzchowski, Leksykologia i leksykografia, Siedlce 1978.
- M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.
- W. Miodunka, Teoria pól językowych, Warszawa 1980.
- G. Dziamska-Lenart, E. Woźniak-Wrzesińska Z. Obertová, M. Zakrzewska-Verdugo J. Zgrzywa, Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego, Poznań 2021.