Magistrski izpit

Magistrski izpit

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Marko

Temeljno poznavanje problematike glavnih indoevropskih jezikov v obsegu, kakor so ga študentje spoznali v vseh semestrih študija obeh stopenj.

Izpit je sinteza znanja, pridobljenega na prvostopenjskem in drugostopenjskem dvodisciplinarnem študiju Primerjalno jezikoslovje. Študent pozna snov po literaturi, ki je našteta v učnih načrtih prvostopenjskega in drugostopenjskega programa Primerjalno jezikoslovje sklopov Osnove in teorija primerjalnega jezikoslovja ter Stari indoevropski jeziki.