Metodološki seminar za magistrsko delo delo

Metodološki seminar za magistrsko delo delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Predmet poteka v seminarski obliki. Vsebinski poudarek je na teoretski in aplikativni nadgradnji splošne in specifično sinološke problematike, s katerimi so raziskovalci in raziskovalke bili soočeni v procesih samostojne izdelave diplomske naloge. Študentje morajo izkazati dobro sposobnost diferenciacije med splošnimi metodami družboslovnih in humanističnih znanosti na eni, ter posebnimi metodološkimi iztočnicami, ki so lastne kitajski tradiciji. Svoje poznavanje tradicionalne strukturne povezave med naravo in družbo, svoje razumevanje specifike azijskega razvoja družbe, politike in ekonomije, ter svoje poznavanje teoretske terminologije v kitajščini razvijajo skozi optiko zastavljene hipoteze, katero morajo pri izdelavi magistrske naloge utemeljeno verificirati oziroma falsificirati. Brez uspešno opravljenega seminarja študent/ke ne morejo pristopiti k zagovoru magistrskega dela.