Morfologija 1

Morfologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Oblikoslovni podsistem v sistemu jezikovnih ravnin.
2. Oblikoslovne kategorije.
3. Morfemska in morfološka analiza jezikovnih enot.
4. Besedne vrste v slovaščini: glagol – semantika, skladnja, morfologija.

1. Vaňko, J.: Oblikoslovje. In: Slovaška slovnica za Slovence Ljubljana 2004, S. 101-193.
2. Vajičková, M: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. UK Bratislava 2000.
3. Žigová, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické a pravopisné cvičenia. UK Bratislava 2004.
4. Tibenská, E.: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 1 Morfológia. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana 2019.