Morfosintaksa 1

Morfosintaksa 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- uvod v študij jezika, temeljni pojmi;
- uvod v morfosintakso španskega jezika, temeljni pojmi;
- pravopis, izgovorjava, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta;
- razlikovanje med hiati in diftongi, delitev na zloge, deljenje besed;
- samostalniška besedna zveza: zgradba, vloge in raba; samostalnik (fleksija samostalnika), pridevnik (fleksija pridevnika; stopnjevanje); člen (raba določnega in nedoločnega člena, raba samostalniških besed brez člena)

BOSQUE, I.; DEMONTE, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Tomo I. Madrid: Espasa. COBISS.SI-ID – 45536769
GÓMEZ TORREGO, L. (2007): Análisis morfológico. Teoría y práctica. Madrid: Ediciones SM. COBISS.SI-ID - 36833378
GÓMEZ TORREGO, L. (2000): Ortografía de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM. COBISS.SI-ID - 23001442
GÓMEZ TORREGO, L. (1997): Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM. COBISS.SI-ID - 12461980
HERRERO VECINO, C. (1995): El nombre en español. El sustantivo. Ediciones Colegio de España. Salamanca. COBISS.SI-ID – 54514018
MARKIČ, J.; PIHLER, B. (2008): Španska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 241399040
MORENO GARCÍA, C.; HERNÁNDEZ ALCAIDE, C. (2007): Gramática. Madrid: Grupo Anaya. COBISS.SI-ID – 13244722
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. COBISS.SI-ID - 53491042
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. COBISS.SI-ID – 45094754
ROMERO GUALDA, M. V. (1989): El nombre: Sustantivo y adjetivo.Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 3942242
WOTJAK, Gerd (2000): En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual. Iberoamericana Editorial Vervuert. https://www.degruyter.com/document/doi/10.31819/9783865278425/html

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.