Morfosintaksa 2

Morfosintaksa 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Besedne vrste: prislov, predlog, veznik, števnik, medmet. Struktura in skladenjska vloga.
Zaimek (osebni, povratni, svojilni, kazalni, nedoločni, vprašalni).
Sintaksa enostavčne povedi. Tipologija.
Stavčni členi (osebek, povedek, predmet, prislovna določila).
Ser/estar. Verbos de cambio.

- BOSQUE, I.; DEMONTE, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Tomo I. Madrid: Espasa. COBISS.SI-ID - 45536769
- FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. C. (1999): Las preposiciones en español. Valores y usos. Construcciones preposicionales. Salamanca: Ediciones Colegio de España. COBISS.SI-ID – 57625954
- GÓMEZ TORREGO, L. (2007): Análisis morfológico. Teoría y práctica. Madrid: Ediciones SM. . COBISS.SI-ID - 36833378
- GÓMEZ TORREGO, L. (1997): Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM. COBISS.SI-ID - 12461980
- GÓMEZ TORREGO, L. (2003): Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: Ediciones SM COBISS.SI-ID - 25509986.
- MARKIČ, J.; PIHLER, B. (2008): Španska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 241399040
- PORROCHE BALLESTEROS, M. (1988): Ser, estar y los verbos de cambio. Madrid: Arco libros. COBISS.SI-ID - 18445666
- PILAR GARCÉS, M. (1997): Las formas verbales en español. Valores y usos. Madrid: Editorial Verbum. COBISS.SI-ID - 6964322
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. COBISS.SI-ID - 53491042
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.