Izid monografije projekta RSDO

Naslovnica monografije

Gostovanje koordinatorja izmenjave jezikovnih asistentov z avstrijskega zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskave

Z leve proti desni: Roman Gruden, izr. prof. dr. Irena Samide, mag. Stephan Neuhäuser, dr. Damjana Kern Andoljšek in izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina,

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 59. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Tretji del brezplačnega spletnega tečaja za učenje slovenščine Slovene Learning Online

Kombinirani intenzivni program Erasmus+ Po poteh slovenske literature za študente slovenščine na univerzah izven Slovenije

Predavanje odpade: FF govorí v letu jezikov: prof. dr. Vera Smole: O slovenskih narečjih: ob 70. obletnici smrti akad. prof. dr. Frana Ramovša

Leto jezikov, Jezikava FF