Osnove analitične filozofije

Osnove analitične filozofije

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut

Vsebina

Temeljno vsebinsko področje predmeta je filozofija logike oziroma filozofija logike, kakor se je razvila v tradiciji analitične filozofije. V tem okviru bo predmet podal filozofsko utemeljitev vsebine in obsega stavka, lastnih imen, predikatov in tematiziral pojmovne sklope, ki se nanašajo na naslednje vsebine: eksistenca, opisi in identiteta, analitično/sintetično, nujnost/možnost, nominalizem/realizem. Na filozofski podlagi bo podal klasično (fregejansko-russellovsko) stavčno in predikatno logiko, Wittgensteinovo različičo le-te ter razširitve klasične logike (aletična modalna logika v leibnizovskem in kripkejanskem slogu, deontična in časovne logike ter logike višjega reda) in neklasične logike (svobodne – »free« – logike, večvrednostne, zabrisane – »fuzzy« –, intucionistične in logike relevance). Pri predmetu se bo študent spoznal z logicizmom, logičnim atomizmom, logičnim pozitivizmom, naturalizmom ter s semantiko in metafiziko možnih svetov. Avtorji: Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine in Kripke.