Pedagoška sociologija I

Pedagoška sociologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Področja in metodologija raziskovanja pedagoške sociologije kot interdisciplinarne znanstvene discipline.
- Opredelitve razmerje med vzgojo in socializacijo.
- Problematika razmerij med vzgojo, posameznikom in družbo: vzgoja kot proces razvoja posameznikove osebnosti in kot proces reprodukcije družbe; vzgoja kot stanje, ki je “bistveno stranski proizvod”. Družbeno nujni značaj, družbeno prevladujoča struktura osebnosti.
- Mesto vzgojne institucije v družbi;razmerja med subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
- Razmerje med normalnim in patološkim.
- Družbena vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov.
- Vrednotna podstat sistema vzgoje in izobraževanja v javni šoli; strokovne rešitve in šolska zakonodaja; vzgojna zasnova javne šole (dejavniki, ki določajo razmislek o vzgoji v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi.

- Berger, P. L. In Luckmann, Th. (1988). Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba., str. 27–50 in 51–88. ID=3748352
- Durkheim, E. (2009). Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina ID=24869168
- Gauchet, M. (2011). Znanje brez smisla? V: M.-C. Blais, M. Gauchet in D. Ottavi, O pogojih vzgoje. Ljubljana: Krtina, str. 55–109. ID=258001408
- Kodelja, Z. (1995). Laična šola – pro et contra. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 13–62.ID=55604992
- Kovač Šebart, M. In Kovač, M. (2018). Knowledge, Value, Equity: Contemporaty tendencies in education. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 166 str. ID=68079970
- Kovač Šebart, M. In Krek J.(2009). Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: CEPS, 234 str. ID=246996992
- Kovač Šebart, M. (2019). Zdravi razum kot mesto boja za univerzalnost. Sodobna pedagogika,70, št.2, str. 10–30. Dostopno na: https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/02-2019_zdravi-razum-kot-mest…

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.