Portugalska književnost 3

Portugalska književnost 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, doc. dr. Müller Blažka

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji portugalske poezije od njunih začetkov do danes, s poudarkom na portugalskem srednjeveškem pesništvu in na umetniških tokovih 19. in začetka 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami poetičnega jezika. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Portugalska poezija:
- značilnosti portugalskega srednjeveškega pesništva
- portugalska renesansa in Luis de Camoes
- klasicizem in arkadijsko pesništvo
- romantika: značilnosti; generacija 70' (Antero de Quental in sodobniki)
- 20. stoletje:
- modernizem in njegov odnos s pesniškimi tendencami v evropski poeziji;
- glavni predstavniki kroga revije Orpheu;
- Fernando Pessoa v kontekstu portugalske in evropske književnosti 20. stoletja.
- Fernado Pessoa in pesniški heteronimi.

Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
Saraiva, A. J; Lopes, Ó. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora, 1996.
Saraiva, A. J. Iniciaçao na Literatura Portuguesa. Lisboa: Gradiva, 1995.
Dopolnilna literatura:
Dicionário de Literatura Portuguesa / organizaçao e direcçao de Álvaro Manuel Machado. Lisboa: Editorial Presença, 1996. Izbrana poglavja.
Dicionário de Literatura / organizaçao e direcçao de Jacinto do Prado Coelho. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997. Izbrana poglavja.
Simoes, J.G. Vida e Obra de Fernando Pessoa: Lisboa, 1978. Izbrana poglavja.