Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine D

Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Proseminar poteka v obliki vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Aktivnosti na proseminarjih obsegajo študij literature, iskanje in interpretacijo neobjavljenih virov (in predstavitev inštitucij, ki jih hranijo), vaje znanstvenega pisanja, branje in interpretacijo tlorisov, prepoznavanje arhitekturnih tipov, opisovanje z ustrezno terminologijo, slogovno analizo, zvrsti in tehnike slikarstva in kiparstva, vsebinska analiza kiparskih in slikarskih del. Obravnavani so metodološko bolj zahtevni spomeniki s slovenskega in z njim tesno povezanega prostora.

Uvod v umetnostno zgodovino (H. Dilly, W. Kemp et al. edd.), Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID - 78413056
Roelof van Straten, Uvod v ikonografijo. Teoretični in praktični napotki, Ljubljana 2006. COBISS.SI-ID - 226752768
Izbiro ostale strokovne literature pogojuje izbrana tema proseminarske naloge.