Psihološki vidiki psihopatologije

Psihološki vidiki psihopatologije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Masten Robert

Modeli psihopatologije, anksioznostne motnje, motnje razpoloženja, nevrokognitivne motnje, osebnostne motnje, motnje shizofrenskega spektra, somatske motnje, družinska in odnosna psihopatologija, stres in travma, motnje hranjenja and prehranjevanja, problemi v zvezi spolno identiteto, problemi s področja spolnosti, zloraba psihoaktivnih snovi, problemi v zvezi z zmanjšanimi intelektualnimi in prilagoditvenimi zmožnostmi, motnje spanja, problemi v zvezi zdravjem, problemi z obvladovanjem impulzivnosti in zasvojenostjo z igrami na srečo.
Razvoj psiholoških motenj v odnosu do: genetskih dispozicij, zgodnjih dejavnikov, neugodnih vplivov psihosocialnih okolij, internih negativnih konceptov, škodljivih potekov v življenjskem toku, sprožilnih dejavnikov, drugih neugodnih vplivov. Pomen zaščitnih dejavnikov. Povezanost različnih področij analize patogeneze. Intervencije izbora za posamezne skupine motenj in dostopnost pomoči.

Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 4, Psychopathology and health. American Psychological Association. (deli I, II, in III). COBISS.ID - 181325571