zgodovina

Programi in projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte.

Domači projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element PPS   element za opremo Sodelujoči
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija dr. M. Zupančič 01.01.20-31.12.25 28-122441.P5-0062 28-128800.M.-OPR-P5-0062 UM FF , UM PF, PI
P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja dr. A. Podlesek 01.01.19-31.12.24 28-122442.P5-0110 28-128800.M.-OPR-P5-0110 -
P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti dr. J. Mažgon 01.01.22-31.12.27 28-122443.P5-0174 28-128800.M.-OPR-P5-0174 -
P6-0187 Etnološke raziskave kulturnih znanj, praks in oblik socialnosti dr. J. Repič 01.01.22-31.12.27 28-122444.P6-0187 28-128800.M.-OPR-P6-0187 SEM
P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. R. Kuhar 01.01.19-31.12.24 28-122445.P6-0194 28-128800.M.-OPR-P6-0194 -
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana dr. M. Klemenčič 01.01.19-31.12.24 28-122446.P6-0199 28-128800.M.-OPR-P6-0199 UL PEF
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave dr. M. Smolej 01.01.19-31.12.24 28-122447.P6-0215 28-128800.M.-OPR-P6-0215 UL FDV
P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki dr. M. Currie Ožbot 01.01.22-31.12.27 28-122448.P6-0218 28-128800.M.-OPR-P6-0218 -
P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije dr. B. Lampič 01.01.22-31.12.27 28-122449.P6-0229 28-128800.M.-OPR-P6-0229 -
P6-0235 Slovenska zgodovina dr. R. Stergar 01.01.22-31.12.27 28-122450.P6-0235 28-128800.M.-OPR-P6-0235 -
P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave dr. T. Virk 01.01.22-31.12.27 28-122451.P6-0239 28-128800.M.-OPR-P6-0239 -
P6-0243 Azijski jeziki in kulture dr. J. Rošker 01.01.19-31.12.24 28-122452.P6-0243 28-128800.M.-OPR-P6-0243 UP FHŠ
P6-0247 Arheologija dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.01.18-31.12.23 28-122453.P6-0247 28-128800.M.-OPR-P6-0247 -
P6-0252 Filozofske raziskave dr. S. Krečič Žižek 01.01.22-31.12.27 28-122454.P6-0252 28-128800.M.-OPR-P6-0252 -
P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije dr. T. Žigon 01.01.19-31.12.24 28-122455.P6-0265 28-128800.M.-OPR-P6-0265 UM FF
P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov dr. T. Merčun Kariž 01.01.17-31.12.22 28-122456.P5-0361 28-128800.M.-OPR-P5-0361 -
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24 28-122459.P6-0411 28-128800.M.-OPR-P6-0411 UL PEF, UL FRI
P2-0214 Računalniški vid dr. F. Solina (Jasna Maver) 01.01.19-31.12.24 28-122457.P2-0214 28-128800.M.-OPR-P2-0214 FRI (N)
P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni dr. S. Podnar (Grega Repovš) 01.01.20-31.12.25 28-122458.P3-0338 28-128800.M.-OPR-P3-0338 UKC (N)
P6-0004 Raziskave glasbene preteklosti na Slovenskem dr. J. Snoj (Aleš Nagode) 01.01.22-31.12.27 28-122460.P6-0004 28-128800.M.-OPR-P6-0004 ZRC SAZU (N)
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 28-122461.P6-0400 28-128800.M.-OPR-P6-0400 UL FDV, UP ZRS
P6-0437 PODOBA - BESEDA - ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800 dr. H. Seražin (Marko Marinčič) 01.01.22-31.12.27 28-122464.P6-0437 28-128800.M.-OPR-P6-0437 ZRC SAZU (N)
P6-0436 Digitalna humanistika: viri, orodja in metode dr. D. Fišer (Vojko Gorjanc) 01.01.22-31.12.27 28-122463.P6-0436 28-128800.M.-OPR-P6-0436 INZ (N)
P6-0024 Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave dr. M. Juvan (Darja Pavlič) 01.01.22-31.12.27 28-122462.P6-0024 28-128800.M.-OPR-P6-0024 ZRC SAZU (N)
             
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Sodelujoči
Z6-9371 Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza dr. M. Bitenc 01.10.19-30.11.24 28-122447.Z6-9371 -
J6-2587 Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji. dr. M. Oter (Gašper Cerkovnik) 01.09.20-31.08.24 28-122446.J6-2587 ZRC SAZU (N), UNG
J6-2590 Heglova politična metafizika dr. Z. Kobe 01.09.20-31.08.24 28-122454.J6-2590 -
J6-2584 Zgodovina slovenskega literarnega prevoda dr. N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.24 28-122451.J6-2584 ZRC SAZU, UM
J6-2585 Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti dr. M. Marinčič 01.09.20-31.08.24 28-122451.J6-2585 -
J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko dr. K. Grabnar (Aleš Nagode) 01.09.20-31.08.24 28-122460.J6-2586 ZRC SAZU (N)
J6-2588 Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen dr. R. Novak Klemenčič 01.09.20-31.08.24 28-122446.J6-2588 ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2583 Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju dr.M. Dović (Tanja Žigon) 01.09.20-31.08.24 28-122451.J6-2583 ZRC SAZU (N), UNG
J5-3114 Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli dr. S. Pečjak 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3114 UM FF (N), PEI, UM FNM
J6-3138 Resnica in indirektnost. Na poti do nove teorije resnice dr. S. Krečič Žižek 01.10.21-30.09.24 28-122454.J6-3138 -
J6-3124 Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine  ter spomina dr. B. Repe 01.10.21-30.09.24 28-122450.J6-3124 ZRC SAZU, UL PeF, UL FA
J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih dr. M. Antić Gaber 01.10.21-30.09.24 28-122445.J5-3109 UL FDV (N)
J5-3112 Vrednotenje trajnostnega razvoja urbanega prostora skozi parametre razvoja socialne infrastrukture in življenjskega zadovoljstva dr. D. Kobal Grum 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3112 Evro (N), NU, INV, INRISK
J5-3120 Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja dr. M. Svetina 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3120 UM FF (N), UM FE, UP IAM, A1 Slovenija
J6-3135 Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije dr. L. Stefanija 01.10.21-30.09.24 28-122460.J6-3135 UL FDV, UL AG, ZRC SAZU, UL FRI
J6-3137 Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 dr. B. Žerovc 01.10.21-30.09.24 28-122446.J6-3137 ZRC SAZU
J6-3133 Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.21-30.09.24 28-122452.J6-3133 POKMUZ CEe, ZRS Koper
J6-3126 Protourbano gradišče Pungrt nad Igom: od 10 hektarjev k 10 mikronom dr. M. Črešnar 01.10.21-30.09.24 28-122453.J6-3126  UL BF, Arhej d.o.o.
J6-3123 Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000) dr. A. Cergol Paradiž 01.10.21-30.09.24 28-122450.J6-3123 INZ (N), UP, IAM, ZRS Koper
J7-3159 Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti dr. Š. Arhar Holdt 01.10.21-30.09.24 28-122459.J7-3159 UL PeF, UL FU, UL FRI
J5-3113 Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužb dr. T. Šraj Lebar 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3113 UP IAM (N), NIJZ
J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu dr. G. Kirn 01.10.21-30.09.24 28-122461.J6-3144 UL FDV, ZRC SAZU, UL ALUO
J5-4590 Kognitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcij dr. G. Repovš 01.10.22-30.09.25 28-122458.J5-4590 UL MF, PSIH-KLINIKA
J5-4591 Dolgotrajni covid kot zapuščina pandemije: psihološki simptomi, psihosocialni dejavniki in posledice dr. G. Zager Kocjan 01.10.22-30.09.25 28-122442.J5-4591 NIJZ, URI-SOČA
J6-4602 Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju dr. A. Cergol Paradiž 01.10.22-30.09.25 28-122450.J6-4602 INZ, ZRC SAZU
J6-4620 Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci dr. B. Zabel 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4620 -
J6-4624 Zgodovina in dediščina jugoslovanske socialne filozofije (1960-1990) dr. G. Moder 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4624 -
J6-4625 Imena na konicu nosu: imenovanje, voh in resnica dr. S. Hajdini 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4625 -
Z6-4617 Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine dr. K. Dobrovoljc 01.10.22-30.09.24 28-122459.Z6-4617 -
J5-4596 Višjestopenjske bibliografske storitve dr. V. Batagelj (Jan Pisanski) 01.10.22-30.09.25 28-122456.J5-4596 UP FAMNIT (N)
J6-4610 Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem dr. D. Podjed (Rajko Muršič) 01.10.22-30.09.25 28-122444.J6-4610 ZRC SAZU (N), HRZZ
J6-4612 Teža preteklosti. Dediščina večkulturnega območja: primer Kočevske dr. A. Moric  (Alenka Bartulović) 01.10.22-30.09.25 28-122444.J6-4612 ZRC SAZU (N)
J7-4598 Prostorsko upravljanje in stanje rekreacijske infrastrukture ter rekreacijske navade v kontekstu družbenih sprememb v zadnjih treh desetletjih dr. N. Marot (Dejan Cigale) 01.10.22-30.09.25 28-122449.J7-4598 UL BF (N)
J7-4599 K zdravju naravnano vedenje kot kreator trajnostnega razvoja grajenega okolja dr. B. Grum (Darja Kobal Grum) 01.10.22-30.09.25 28-122442.J7-4599 EPF-NOVA-UNI
J7-4641 Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM dr. S. Ifko (Barbara Lampič) 01.10.22-30.09.25 28-122449.J7-4641 UL FA (N)
J7-4642 MEZZANINE: Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenski jezik dr. S. Krek 01.10.22-30.09.25 28-122459.J7-4642 UM FERI (N)
L6-4621 Digitalizacija zapuščine Franceta Marolta in razumevanje njegovega znanstvenega in umetniškega dela dr. K. Bogunovič Hočevar 01.10.22-30.09.25 28-122460.L6-4621  
J6-4618 Življenje Skuškove zbirke od dnevne sobe do virtualnega muzeja dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.05.23-30.04.26 28-122452.J6-4618 ZRS Koper (N), ZRC SAZU, ETNO-MUZEJ
Z5-50177 Mentalna predstava prostora: Oblike in mehanizmi kratkoročnega beleženja in vzdrževanja prostorskih informacij dr. N. Purg 01.10.23-30.09.25 28-122458.Z5-50177  
J6-50187 Biti evropski in protikolonialen: utopični realizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizma dr. J. Ramšak (A.-S. Lunaček Brumen) 01.10.23-30.09.26 28-122444.J6-50187 ZRS Koper (N), INZ, UL FDV, ETNO-MUZEJ
J5-50169 Jezikovna dostopnost pravic socialnega varstva v Sloveniji dr. L. Mišič (Špela Arhar Holdt) 01.10.23-30.09.26 28-122459.J5-50169 UL PF (N)
J6-50205 Oblikovanje regionalnega umetnostnega središča v zgodnjem novem veku: primer Ljubljane dr. M. Klemenčič 01.10.23-30.09.26 28-122446.J6-50205 ZRC SAZU, ZVLDS
J7-50093 Štukmarmorni oltarji v Sloveniji: materiali, ohranjanje, pomen dr. K. Kavkler (M. Klemenčič) 01.10.23-30.09.26 28-122446.J7-50093 ZVKDS (N)
J6-50209 Skupno med substanco in subjektom: heglovski predlog nove socialne ontologije dr. Z. Kobe 01.10.23-30.09.26 28-122454.J6-50209  
J5-50158 Spol, demokracija in neokonservativno anti-gender gibanje dr. R. Kuhar 01.10.23-30.09.26 28-122445.J5-50158 UL FDV, MI
J5-50172 Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja (AFEMED) dr. M. Pajnik (Roman Kuhar) 01.10.23-30.09.26 28-122445.J5-50172 MI (N)
J6-50200 Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih dr. C. Manouilidou 01.10.23-30.09.26 28-122448.J6-50200 UL PeF, PSIH-KLINIKA
J6-50193 Karnij in Karneola. Centralno naselje in njegova okolica med antiko in srednjim vekom dr.Z. Modrijan (Tina Milavec) 01.10.23-30.09.26 28-122453.J6-50193 ZRC SAZU (N)
J6-50188 Urbana morfologija Kopra v poznem srednjem veku dr. D. Mlacović 01.10.23-30.09.26 28-122450.J6-50188  
J6-50211 Budizem v himalajskih puščavah: tradicija jogijev in jogini v Ladakhu dr. N. Petek 01.10.23-30.09.26 28-122454.J6-50211  
J6-50204 Romski glasbeniki na Slovenskem: družbeni položaj, kulturne prakse, interakcije dr. S. Pettan 01.10.23-30.09.26 28-122460.J6-50204  
J6-50208 Novi teoretski pristopi k primerjalni transkulturni filozofiji in metoda sublacije dr. J. Rošker 01.10.23-30.09.26 28-122452.J6-50208  
J6-50202 Konfucijanski preporod in njegov vpliv na sodobne vzhodnoazijske družbe skozi prizmo odnosa med individuumom in družbo dr. T. Sernelj 01.10.23-30.09.26 28-122452.J6-50202  
J6-50203 Začetki slovenske posvetne dramatike in gledališča (1670-1848)  dr. L. Vidmar (Tone Smolej) 01.10.23-30.09.26 28-122455.J6-50203 ZRC SAZU (N)
J6-50213 Denudirane jame ravnine Nullarbor dr. M. Lipar (Uroš Stepišnik) 01.10.23-30.09.26 28-122449.J6-50213 ZRC SAZU (N), IJS, UL NTF
J6-50190 Zgodovina ženskega dela v 19. in 20. stoletju na Slovenskem dr. M. Verginella 01.10.23-30.09.26 28-122450.J6-50190 ZRC SAZU
J7-50215 Estetika in strategije spominjanja v popularni kulturi: murali, film in popularna glasba kot spominsko delo - MEMPOP dr. N. Majsova (Gal Kirn) 01.10.23-30.09.26 28-122461.J7-50215 UL FDV (N)
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Sodelujoči
V6-2281 Dopolnitev Evidence prikritih vojnih grobišč in Registra vojnih grobišč s podatki o prikritih vojnih grobiščih v podzemnih jamah dr. P. Mikša 01.10.22-30.09.24 28-122450.V6-2281-ARRS ZRC SAZU
V5-2361 Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah dr. D. Haramija  (S. Fras Popović) 01.10.23-30.09.25 28-122456.V5-2361 UM FF (N)
V5-2306 Duševno zdravje mladih v Sloveniji v kontekstu globalnih kriz: stanje, dejavniki tveganja in varovalni dejavniki dr. M. Kuhar (T. Šraj Lebar) 01.10.23-30.09.25 28-122442.V5-2306 UL FDV (N)
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Sodelujoči
N6-0161 HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska dr. J. Rošker 01.10.20-30.09.24 28-122452.N6-0161 -
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.23 28-122453.N6-0168 Etӧvӧs Loránd University (N)
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.24 28-122453.N7-0194 IJS
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimperialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. R. Stergar 01.03.21-29.02.24 28-122450.N6-0190 ZRC SAZU
MN-0017 Neighbourhood Collective Action and Social Innovation for Resilient Cities in East Asia and Europe« (CASIE) dr. B. Križnik 01.01.24-28.02.26    
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Država
BI-AT/23-24-002 Antične in sodobne podobe sveta. Apropriacija, orientalizem in nostalgija v antiki in v Jugovzhodni Evropi dr. B. Zabel 01.01.23-31.12.24 28-122704.BI-AT/23-24-02 AVSTRIJA
BI-AT/23-24-012 Kolonialna pisma Marka Antona Kappusa (1657-1717) v habsburško monarhijo: primerjalna raziskava v Avstriji in Sloveniji dr. I. Maver 01.01.23-31.12.24 28-122704.AT/23-24-012 AVSTRIJA
BI-AT/23-24-032 Posnemanje in tekmovanje: spodbujanje ljudskih jezikov v Evropi šestnajstega in sedemnajstega stoletja dr. O. Currie 01.01.23-31.12.24 28-122704.AT/23-24-032 AVSTRIJA
BI-HR/23-24-044 Prevajanje v dvojezičnih ustanovah v hrvaški in slovenski Istri in - stanje in perspektive dr. S. Paolucci 01.04.23-31.03.25 28-122704.HR/23-24-044 HRVAŠKA
BI-HR/23-24-048 Vpliv globalnih negotovosti na krepitev gibanja za prehransko suverenost na Hrvaškem in v Sloveniji (SLOHranA) dr. P. Simonič 01.04.23-31.03.25 28-122704.HR/23-24-044 HRVAŠKA
BI-ME/23-24-017 Kolektivni spomin in revizionizem - Spomeniki Narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji na primeru Ljubljane in Podgorice dr. B. Balkovec 01.01.23-31.12.24 28-122704.ME/23-24-017 ČRNA GORA
BI-ME/23-24-018 Kulturna izmenjava med Slovenijo in Črno goro prek prevajanja dr. A. Mezeg 01.01.23-31.12.24 28-122704.ME/23-24-018 ČRNA GORA
BI-TR/22-24-03 Lokalne prevajalske in tolmaške prakse v globaliziranem svetu dr. N. Kocijančič Pokron 15.01.22-31.12.24 28-122704.TR/22-24-03 TURČIJA
BI-US/22-24-032 Prispevki k zgodovini prevajanja med Slovenijo in ZDA dr.  N. Kocijančič Pokorn 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-032 ZDA
BI-US/22-24-058 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr.  M. Currie Ožbot 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-058 ZDA
BI-US/22-24-042 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr.  M. Vrbinc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-042 ZDA
BI-US/22-24-123 Učinek pandemije COVID-19 na kognicijo dr.  A. Podlesek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-123 ZDA
BI-US/22-24-137 Izražanje fiktivnega premikanja v angleščini in slovenščini dr.  F. Lipovšek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-137 ZDA
BI-US/22-24-166 Upravljanje heterogenosti: Primer Habsburške monarhije in ZDA dr.  R. Stergar 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-166 ZDA
BI-US/22-24-090 Kanada v tujini dr.  J. F. Blake 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-090 ZDA
BI-US/22-24-040 Zbirateljske prakse na periferiji: vzhodnoazijski tekstil v slovenskih muzejih in v Muzeju umetnosti Birmingham v ZDA dr.  N. Vampelj Suhadolnik 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-040 ZDA
BI-US/22-24-173 Razumevanje in uporaba konceptov in teorij informacijske znanosti med knjižničarji dr.  T. Merčun Kariž 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-173 ZDA
BI-US/22-24-088 Angleščina v Srednji Evropi dr.  M. Kavalir 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-088 ZDA
BI-US/22-24-175 Spretnosti za poklice prihodnosti v jezikovnih študijskih programih dr.  T. Balažic Bulc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-175 ZDA
BI-US/22-24-120 Čez Atlantik z esteti: Poučevanje britanske književnosti poznega 19. stoletja v Sloveniji in ZDA dr.  A. Šporčič 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-120 ZDA
BI-US/22-24-012 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr.  D. Čerče 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-012 ZDA

Mednarodni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
GA No. 742683 EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region/ Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodnega jadranskega prostora dr. M. Verginella 01.12.17-30.11.23 28-122600.EIRENE
101060963 Humanities Rock! Human(e) to Animals – Science Covers Every Being! dr. S. Jerše 11.04.22-10.12.23 28-122601.HUM-ROCK-22-23
101061748 FIERCE: Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe dr. R. Kuhar 01.09.22-31.08.25 28-122600.FIERCE
101084234 FLIARA: Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas dr. B. Lampič 01.01.23-31.12.25 28-122600.FLIARA
GA. No. 101068435 PH in Transition - Public Health in Transition. Health Care at the Dawn of the Habsburg Empire (1918–1924) dr. F. Toncich 01.10.22-30.09.24 28-122601.PH-IN-TRANS
101095729 DEAGENCY: The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society dr. M. Mencej 01.09.23-31.08.28 28-122600.DEAGENCY

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
EP 04/2023-2024 Master Course of Conference Interpreting – University of Ljubljana, 3rd and 4th semester of a 2 year course in the academic year 2023/24 dr. A. Maček 01.10.23-30.07.24 28-122602.MAST.COURSE-23
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
2020-1-IE02-KA203-000758 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 podaljšan do 31.12.23 28-122620.IPEDU
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 podaljšan do 14.01.25 28-122620.HAPPY
2021-1-IE01-KA220-VET-000033321 REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities dr. I. Potočnik Slavič 01.11.21-01.11.23 28-122620.REBOUND
KA220-HED-40A3814B LITPRAX: Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age dr. M. Šabec 01.01.22-30.06.24 28-122620.LITPRAX
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157 SKLA:Innovation and optimization of educative tools and resources in the field of Slovak language education beyond the territory of Slovakia dr. J. Pallay 16.05.22-15.05.25 28-122620.SKLA
2022-1-NL01-KA220-HED-000089789 IDEA: Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practicioners in higher edu-cation through institutional capacity building dr. M. Ilc Klun 01.09.22-31.08.25 28-122620.IDEA
2022-1-SI01-KA220-SCH-000087839 MORE: Setting up a Reading Motivator in the Digital Age: introducing new approaches of reading for pleasure pedagogy in primary schools dr. A. Vogrinčič Čepič 31.12.22-30.12.25 28-122620.MORE
GA No. 101104564 Academy For Creative, Innovative And Inclusive Schools (ACIIS) dr. N. Kristl 15.06.23-14.06.26 28-122620.ACIIS
KA220-ADU-E9371DEB SURF: Sustainable Rural Future dr. I. Potočnik Slavič 04.12.23-03.12.25 28-122620.SURF
KA220-SCH PLATEFORME EUROPEENNE D'APPRENTISSAGE PERSONNALISE DES LANGUES_PLUS (PEAPL+) dr. M. Schlambergr Brezar 18.12.23-17.12.26 28-122620.PEAPL+
KA220-HED-A8EDD18D EC: Europa Ciceroniana (EC) dr. D. Movrin 31.12.23-30.12.26 28-122620.EC
101127438 FRAnt:Charter of Fundamental Rights of The European Union: An Anthropological Perspective dr. U. Čebron Lipovec 01.03.24-28.02.27 28-122620.FRANT
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
2018-EVA-Vörös Laying Down a Path in Walking: The Life-Worlds of Francisco Varela dr. S. Vörös 01.10.19-31.12.23 28-122640.EVA-VÖRÖS
SAVaNT Systematicity and Variation in Word Structure Processing Across Languages: a Neuro-Typology approach (SAVaNT) dr. C. Manouilidou 01.03.21-31.08.24 28-122630.SAVANT
Blend VET Blended learning in vocational education and training (Blend VET) dr. D. Makovec Radovan 01.11.21-30.04.24 28-122630.BLENDVET
WU-22-0358, WU-23-0254, WU-24-0219 The Longitudinal study of Alzheimer’s Disease (AD) risk and resilience factors in the Human Connectome Project (HCP) in Aging Cohort dr. G. Repovš 30.09.21-29.09.26 28-122630.ALZHEIMER
C3330-22-252007 Digital Aestheticization of Fragile Environments (DigiFREN) dr. B. Bajič 01.10.22-30.09.25 28-122630.DIGIFREN
CS006-U-19 The 3rd Conference of European Association for Asian Art and Archaeology dr. N. Vampelj Suhadolnik 23.02.23-31.12.23 28-122630.EAAA
Vital normativity Vital normativity: Beyond the Is-Ought Divide dr. S. Vörös 31.03.23-31.08.24 28-122630.VITAL-NORM
KKM/2022/Adm FLAX Foundation - supporting Ukrainian scholars in 2023-2024 - Vira Kutyrova dr. R. Kuhar 01.07.23-30.06.25 28-122640.FLAX
EUTOPIA-SIF-GS Raziskovalno gostovanje Eutopia SIF - MINORity EcoCultural Heritage RelatiOnalitiES: Human-induced environmental destruction, activism and memory in two Eastern European minority borderlands dr. G. Kirn 01.09.23-31.08.25 28-EUT_SIF.GS.EU
RF1 AG078304 Cloud-Based Big Neuroimaging Data Resource for Harmonized Research on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease dr. J. Demšar 01.10.23-31.03.25 28-122630.HARVARD-ALZ

Tržni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Naročnik
1612-4/2019/249 Program NEON – Varni brez nasilja dr. T. Pirc 13.03.20-31.12.23 28-122710.NEON Ministrstvo za zdravje (MZ)
Občina KG 2021  Hišni arhivi Zgornjesavske doline dr. J. Mlinar 01.01.21-31.12.23 28-122720.HIŠNI.ARHIVI Občina Kranjska Gora
N2130-20-0189 Elaborat preveritve in vsebinske nadgradnje obstoječe baze in aplikacije prikritih vojnih grobišč dr. B. Lampič 15.07.20-31.12.23 28-122710.GROBIŠČA Ministrstvo za obrambo (MORS)
Pogodba št. 2550 – 22 – 340009 Nadgradnja evidence potencialno onesnaženih območij v Sloveniji in izdelava metodologije za opredelitev prednostnih območij za pripravo in implementacijo ukrepov - ONESNAŽENA2022 dr. B. Lampič 14.03.22-31.12.23 28-122710.ONESNAŽENA2022 Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
JN-ZP07/2022 Strokovna pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju podatkov o razvrednotenih območjih - RAZVREDNOTENA2 dr. B. Lampič 01.05.22-31.12.24 28-122730.RAZVREDNOTENA2 Geodetski inštitut Slovenije
2020-01-MT01-KA227-YOU-092437 - Sporazum 1/2022 A.S.K.(ing) YOU(th): Developing Competencies for Creative Youthwork Practice dr. I. Žunkovič 12.05.22-31.12.24 28-122720.ASKING-YOUTH Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
NEON 2022 Program NEON – Varni brez nasilja Za varna in podporna okolja in prihodnost dr. T. Pirc 01.01.23-31.12.25   Ministrstvo za zdravje
Naročilnica št.: N2551-23-0066; spis 450-130/2023 Ponudba za osvežitev treh kazalcev za tla in površje in pripravo enega novega kazalca dr. B. Lampič 06.02.23-15.11.23 28-122710.KAZALCI.TAL Agencija Republike Slovenije za okolje
Naročilnica: RAZ 22-2023 (Turizem Ljubljana) Zero waste pristopa - sodelovanje pri projektu, ki se uvaja pri ljubljanskih hotelskih ponudnikih v letu 2023 dr. B. Lampič 01.03.23-31.12.23 28-122720.TURIZEM-LJ Turizem Ljubljana
pogodba št. 500007277 Vrednotenje geomorfoloških naravnih vrednosti na območju VE Paški Kozjak dr. U. Stepišnik 08.03.23-31.12.23 28-122730.PAŠKI-KOZJAK Dravske elektrarne Maribor
100/2023-72 Analiza vlog in potreb razrednikov pri vodenju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli dr. P. Gregorčič Mrvar 01.09.23-30.08.23 28-122710.RAZREDNIKI Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi