Ruska književnost - obdobje klasicizma in romantizma

Ruska književnost - obdobje klasicizma in romantizma

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Razmišljanje o literaturi med klasicizmom in romantizmom temelji na zgodovinsko kulturološkem uvidu v specifiko ruske družbe v času med 1670 in 1840. Iskanje konstant v kulturi temelji na proučevanju konkretnih literarnih tekstov, ki odločilno oblikujejo smernice kulturno-zgodovinskega razvoja, a hkrati reflektirajo družbeno zavest določenega obdobja. V pregledu tekstov velja pozornost načinu, kako se sprva v literaturi oblikuje nacionalna samobitnost, kot jo v klasicizmu pričnejo izgrajevati teksti, ki temeljijo na normativni poetiki, nato pa se posvečamo pojavnostim, ki pričenjajo normativnost rušiti. Tovrstne literarne (in kulturne) forme pričajo o oblikovanju specifične avtonomnosti literature, ki pa se v ruskem kontekstu nikoli ne otrese odgovornosti, ki naj bi jo imel umetnik v izgradnji družbene stvarnosti. Prav v prizmi te odgovornosti velja predvsem pozornost konstitutivnim tekstom omenjene časovne periode – obdobju klasicizma (Lomonosov, Deržavin, Novikov), sentimentalizma (Karamzin, delno Radiščev), predromantike (Žukovski), romantizma ter hkrati že napovedujočim se premikom v izgradnji nove (realistične) poetike (Puškin, Lermontov, Gogolj).