Slovaška književnost 20. stoletja I

Slovaška književnost 20. stoletja I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Slovaška književnost na pragu 20. stoletja: formiranje novega literarnega programa in strukturne spremembe v poeziji in prozi.
Slovaška moderna (prelom stoletja): razvoj poezije v obdobju 1900-1918;
Slovaška književnost med obema vojnama (1918-1945): književnost v obdobju med obema vojnama, nova podoba narodnega življenja, generacijska diferenciranost književnosti, boj za program literarnega razvoja, medliterarni kontekst; med moderno in avantgardo, poezija dvajsetih in tridesetih let; med realnostjo in mitom, proza dvajsetih in tridesetih let; dramatika;
Diferenciacija poetik v prozi in poeziji (nadrealizem, vitalizem, neosimbolizem, ekspresionizem, socialni realizem, naturizem).