Slovaška književnost 20. stoletja II

Slovaška književnost 20. stoletja II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Slovaška književnost po drugi svetovni vojni: prehodno obdobje med leti 1945-1948: poezija in proza.
Shematizem v slovaški književnosti med leti 1948-1956 predpisan socrealistični model književnosti: primeri iz poezije in proze.
Književnost v obdobju 60. let: nastop pesniških skupin (Osamljeni tekači, konkretisti), razcvet publicistike, krajših proznih žanrov, intimistična poetika, družbena kritika.
Roman in kratka proza v času normalizacije in po letu 1989.
Družbene in kulturnopolitične spremembe po letu 1989, bele lise slovaške književnosti 2. polovice 20. stoletja. Proza, poezija in drama v deetdesetih letih in po letu 2000. Ženske avtorice in žanrska literatura.