Sorodstvo in socialna struktura

Sorodstvo in socialna struktura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Opredelitev socialne strukture in ureditve družb, ki temeljijo na sorodstvenih vezeh (lovsko-nabiralske, požigalniško-poljedelske, ekstenzivno in intenzivno poljedelske, pastirske, industrijske, postindustrijske). Tipi poimenovanja sorodnikov. Grafični znaki in genealoški grafi. Koncept porekla (descent). Sistemi porekla in skupine porekla: rod, polovičke (moieties), odseki (segments), klani, bratstva, plemena. Unilinearno poreklo (matrilinearno in partilinearno), patriarhat in matriarhat. Dualni rodovi. Bilateralne skupine porekla: razvejani rodovi (ramages) in rodovja (stocks). Osrediščeno sorodstvo oz. žlahte (kindred). Poročanje in družina. Poročna vez. Sklepanje poročne vezi: endogamija, eksogamija. Ženitno plačilo, dota in posredna dota. Razveza. Bivanje po poroki. Avunkulat. Teorija zavezništva. Družina in njene opredelitve komparativno in v Evropi. Sistematika gospodinjstev. Družina na Slovenskem. Demografske raziskave. Sorodstvo in prostor, ekonomija, način življenja. Pomen sorodstvenih struktur in razmerij.

1. Evans Pritchard, Edward E., 1993 (1940), Ljudstvo Nuer. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta. Str. 1-50.
2. Fox, Robin, 1998 (1967), Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge, New York in Melborne: Cambridge University Press. 180 str.
3. Lévi-Strauss, Claude, 1972 (1953), Socijalna struktura. V: Antropologija danas. Alfred L. Kroeber (ur.). Beograd: Vuk Karadžić. Str. 453-478.
4. Bamford, Sandra in James Leach, ur., 2012 (2009), Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered. London in New York: Berghahn.
5. Schwimmer, Brian, 1995-2003, Kinship and Social Organization. Internetni vir: http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html
6. Keesing, Roger M., 1975, Kin Groups and Social Structure. New York itd.: Holt, Rinehart and Winston.