Sorodstvo in socialna struktura

Sorodstvo in socialna struktura

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Opredelitev socialne strukture in ureditve družb, ki temeljijo na sorodstvenih vezeh (lovsko-nabiralske, požigalniško-poljedelske, ekstenzivno in intenzivno poljedelske, pastirske, industrijske, postindustrijske). Tipi poimenovanja sorodnikov. Grafični znaki in genealoški grafi. Koncept porekla (descent). Sistemi porekla in skupine porekla: rod, polovičke (moieties), odseki (segments), klani, bratstva, plemena. Unilinearno poreklo (matrilinearno in partilinearno), patriarhat in matriarhat. Dualni rodovi. Bilateralne skupine porekla: razvejani rodovi (ramages) in rodovja (stocks). Osrediščeno sorodstvo oz. žlahte (kindred). Poročanje in družina. Poročna vez. Sklepanje poročne vezi: endogamija, eksogamija. Ženitno plačilo, dota in posredna dota. Razveza. Bivanje po poroki. Avunkulat. Teorija zavezništva. Družina in njene opredelitve komparativno in v Evropi. Sistematika gospodinjstev. Družina na Slovenskem. Demografske raziskave. Sorodstvo in prostor, ekonomija, način življenja. Pomen sorodstvenih struktur in razmerij.