Španski glagol 1

Španski glagol 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Opredelitev glagola v slovenskih in španskih slovnicah.
Tipologija glagolov (predikativni, atributivni, neosebni, pronominalni, defektivni, pomožni).

SINTAKSA GLAGOLA. Glagolske kategorije, raba časov, indikativ in subjunktiv, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba, pasiva refleja, strukture s »se«, neosebne glagolske oblike (nedoločnik, deležnik, gerundij), vezljivost glagolov, sosledica časov, direktni, indirektni govor in estilo indirecto libre. Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih.

BOSQUE, I., DEMONTE, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua espanola. 3 tomos. Madrid: Espasa. (ustrezna poglavja).
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. (1996): El subjuntivo. Madrid: Edelsa.
GARCÉS, M. P. (1997): Las formas verbales en espanol. Valores y usos. Madrid: Editorial Verbum.
GARCÍA SANTOS, J. F. (1993): Sintaxis del espanol. Nivel de perfeccionamiento. Madrid, Salamanca: Ed. Santillana, Univ. de Salamanca.
LUQUET, G. (2004): La teoría de los modos en la descripción del verbo espanol. Madrid: Arco/Libros.
MARKIČ, J., PIHLER, B., RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, A., SANTIAGO ALONSO, G. M., ŠIFRAR
KALAN, M. (2008): El verbo en espanol, Ejercicios prácticos. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete
MARKIČ, J. (2006): El verbo en espanol. Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo espanol. Ljubljana: FF.
MORENO, C. (1991): Curso Superior de Espanol. Madrid: SGEL.
MORENO, C. (2001): Temas de Gramática. Nivel Superior. Madrid: SGEL.
PORTO DAPENA, J. A. (1989): Tiempos y formas no personales del verbo. Madrid: Arco/Libros.
PORTO DAPENA, J. A. (1991): Del indicativo al subjuntivo. Madrid: Arco/Libros.
REAL ACADEMIA ESPANOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPANOLA (2010): Nueva gramática de la lengua espanola. Manual. Madrid: Espasa-Calpe.
SASTRE, Á., M. (1997): El subjuntivo en espanol. Salamanca: Ediciones Colegio de Espana.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.