Stilistika

Stilistika

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra

Vsebina

Terminologija stilistike (jezik in komunikacija, stil in stilistika, norma). Diferenciacija in stratifikacija narodnega jezika (predstavitev teorije jezikovne zvrstnosti, oblikovane v Praškem lingvističnem krožku). Slogotvorni dejavniki. Stilistični vidiki zgradbe besedil. Funkcijske zvrsti jezika.
V okviru vaj praktično spoznavanje, analiza in tvorba različnih besedilnih zvrsti.