Uporabna kognitivna psihologija

Uporabna kognitivna psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Slana Ozimič Anka, prof. dr. Repovš Grega

Vsebina

Kognitivna psihologija in področja njene uporabe. Temelji uporabne kognitivne psihologije: pozornost, delovni spomin, epizodični spomin, metaspomin, izvedenost, odločanje, človeške napake, razumevanje in zavedanje situacije, zaznavanje in komunikacija tveganja, metode in tehnike ustvarjalnega mišljenja, timska kognicija.
Kognicija in tehnični sistemi: spoznavni dejavniki v upravljanju kompleksnih sistemov, avtomobilski promet, letalski promet, zdravstveni sistem, interakcija človek- računalnik.
Kognicija in socialni sistemi: Kognitivna rehabilitacija, psihologija potrošnika, pričanje in odločanje v sodnem sistemu, lažni spomini, mediji, ekonomsko odločanje, športna psihologija.