Uvod v filozofijo

Uvod v filozofijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut, doc. dr. Petek Nina, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko, prof. dr. Šimenc Marjan

Vsebina

1. Zastavitev in smisel vprašanja, kaj je filozofija, ter konsekvence odgovora na to vprašanje. Odnos med filozofijo in drugimi znanostmi, odnos do religije, teologije in umetnosti skozi zgodovino in danes. Filozofija in interdisciplinarnost.
2. Prikaz glavnih zgodovinskih obdobij in tokov filozofije ter prostorov filozofiranja.
3. Panoramski prikaz razlicnih sodobnih filozofskih šol in razlicnih nacinov filozofiranja.
4. Glavni problemi filozofije. Osnovni pojmi in filozofemi. Vprašanja resnice, spoznanja, ravnanja ipd. Filozofske discipline in možnosti filozofske sistematike.
5. Kaj pomeni branje in interpretiranje filozofskih besedil. Kaj je kriticno mišljenje, kaj je filozofski dialog, kaj filozofska kritika.
6. Nacini pisanja filozofskih besedil v zgodovini in danes.