Uvod v klinično psihologijo

Uvod v klinično psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, izr. prof. dr. Masten Robert

Definicija in diferencialna definicija. Zgodovina.
Aplikacija, področja in okolja. Kliničnopsihološka metoda. Razvoj teoretičnih konceptov. Etika. Izobraževanje in poklicna vprašanja.

Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 1, Roots and branches. American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 2, Theory and research. American Psychological Association. (1. del - I. Theoretical Approaches) COBISS.ID - 181325571
Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 5, Education and profession. American Psychological Association. (poglavja 11, 14, 15, 21, 27, 28, 29). COBISS.ID - 181325571