Uvod v pedagoško metodologijo

Uvod v pedagoško metodologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Kristl Nina, red. prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

- Eksperimentalno raziskovanje.
- Statistično načrtovanje eksperimentov v pedagogiki.
- Smisel in postopki analize razpršenosti podatkov.
- Modeli pedagoškega eksperimenta.
Eksperiment z dvema primerjalnima skupinama.
- Zahtevnejši eksperimentalni modeli.
- Enofaktorski in večfaktorski modeli.
- Analiza variance in analiza kovariance v okviru eksperimentalnih modelov.
- Uporaba programa SPSS (priprava podatkov za obdelavo, odpiranje in uvoz podatkov, obdelava podatkov, urejanje podatkov med obdelavo, rezultati obdelave).