Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Sklepno dejanje študija je javni zagovor magistrske naloge, ki praviloma poteka v okviru magistrskega seminarja, lahko pa poteka tudi na partnerskem oddelku.

Mentor predlaga branje literature in sestavi seznam literature za vsakega posameznega študenta ali študentko posebej, v skladu z izbrano temo naloge.