19. 06. 2024 | 13:00, Kabinet 435
Oddelek za filozofijo

Razvoj utopične dialektike na preseku med heglovsko dialektiko in dialektiko materializma

Kremen Hozjan, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: asist. dr. Aljoša Kravanja, doc. dr. Blaž Zabel

19. 06. 2024 | 17:00, ., spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Kaj je kliše?

Oskar Ban Brejc, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: viš. znan. sod. dr. Simon Hajdini

21. 06. 2024 | 12:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Izhod iz nedoletnosti in nova družbena pogodba

Tijana Arih, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Zdravko Kobe

26. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Bit v tesnobi: Eksistencialno-ontološka analiza izkustva tesnobe

Ana Dragić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

27. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Biologika živega: Dve dialektiki življenja skozi Francisca Varelo in Hansa Jonasa

Jakob Radmilovič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös