19. 06. 2024 | 13:00, Kabinet 435
Oddelek za filozofijo

Razvoj utopične dialektike na preseku med heglovsko dialektiko in dialektiko materializma

Kremen Hozjan, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: asist. dr. Aljoša Kravanja, doc. dr. Blaž Zabel

19. 06. 2024 | 13:30, 115
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dekameron pri pouku zgodovine v osnovni šoli

Janja Zupan, Italijanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Patrizia Farinelli

19. 06. 2024 | 13:30, 115
Oddelek za zgodovino

Dekameron pri pouku zgodovine v osnovni šoli

Janja Zupan, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan

19. 06. 2024 | 17:00, ., spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Kaj je kliše?

Oskar Ban Brejc, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: viš. znan. sod. dr. Simon Hajdini

20. 06. 2024 | 08:50, 4-Rim.
Oddelek za azijske študije

Vloga Republike Kitajske pri zmagi zavezniških sil v drugi svetovni vojni

Tina Ravnik, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Maja Veselič

20. 06. 2024 | 09:30, 4-Rim.
Oddelek za azijske študije

Problem nizke rodnosti v sodobni Kitajski in reproduktivne izbire kitajskih žensk

Ana Rupnik, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Maja Veselič

20. 06. 2024 | 10:10, 4-Rim.
Oddelek za azijske študije

Vloga pristanišč in pomorskih poti v kitajskem projektu »En pas, ena cesta«

Rebeka Legvart, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Maja Veselič

20. 06. 2024 | 13:00, 4-Rim.
Oddelek za azijske študije

Pregled akademskih del na temo jezikovne relativnosti v kitajščini

Neža Vombergar, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Mateja Petrovčič

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za slovenistiko

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tomislav Virk

21. 06. 2024 | 09:00, 306
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Die Wahrnehmung der Osmanen in Jakob Unrests Österreichischer Chronik und Eleonores von Österreich Prosaroman Pontus und Sidonia

Gregor Oseli, Germanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Marija Javor Briški

21. 06. 2024 | 09:00, 309
Oddelek za zgodovino

Die Wahrnehmung der Osmanen in Jakob Unrests Österreichischer Chronik und Eleonores von Österreich Prosaroman Pontus und Sidonia

Gregor Oseli, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar

21. 06. 2024 | 10:30, Kabinet 444
Oddelek za sociologijo

(Samo)nadzorovanje skozi zgodovino in razvoj novih tehnik nadzorovanja v času pandemije covida-19

Natalija Pugelj, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

21. 06. 2024 | 12:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Izhod iz nedoletnosti in nova družbena pogodba

Tijana Arih, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Zdravko Kobe

26. 06. 2024 | 10:30, 4-Rim.
Oddelek za zgodovino

Vloga lokalne zgodovine na primeru Kamnika v osnovni šoli

Petra Stopar, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan

26. 06. 2024 | 13:30, 430
Oddelek za sociologijo

Reintegracija zaprtih oseb v družbo po izvršeni zaporni kazni v Sloveniji

Tija Viktorija Vauhnik, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Jasna Podreka

26. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Bit v tesnobi: Eksistencialno-ontološka analiza izkustva tesnobe

Ana Dragić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös

27. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Biologika živega: Dve dialektiki življenja skozi Francisca Varelo in Hansa Jonasa

Jakob Radmilovič, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös