06. 12. 2022 | 11:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Teorija barv v filozofiji in njihova vloga v likovnem snovanju

Zlatka Bela, Filozofija - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Valentina Hribar Sorčan, doc. dr. Blaž Zabel

08. 12. 2022 | 17:00, Modra soba
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razširjena enota pomena v slovenskih in angleških letnih poročilih

Matjaž Martič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Jezikoslovje

Mentor: red. prof. dr. Alenka Vrbinc

09. 12. 2022 | 10:00, Kabinet 30 - tajništvo

Ponovitev med govorno posebnostjo in retorično figuro v dokumentarnem filmu Izbira 2020 – Trump ali Biden: analiza prevajalskih strategij v slovenski podnaslovitvi

Lucija Žagar, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

14. 12. 2022 | 13:00, 06
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Funkcije heteronimov Fernanda Pessoe v delu Un baule pieno di gente Antonia Tabucchija

Andreja Štepec, Italijanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Irena Prosenc

14. 12. 2022 | 13:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Svetovni in slovenski knjižni sejmi 2017–2021

Zala Čuk, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mihael Kovač

14. 12. 2022 | 13:45, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Literarno prevajanje v slovenščino po 2004

Maruša Kocbek, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik