Kontakt

+386 1 2411 506
adriana.mezeg@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Od junija-oktobra 2024:
5. 6.: 10.30-11.45
10. 6.: 10.00-11.00
Ali po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Kabinet

21

Oddelek za prevajalstvo

izr. prof. dr. Adriana Mezeg

Adriana Mezeg je univerzitetna profesorica in raziskovalka na področju prevodoslovja in jezikoslovja, specializirana za francoščino in slovenščino.

Dr. Adriana Mezeg je po poklicu univerzitetna diplomirana prevajalka (angleščina, francoščina, slovenščina) in doktorica znanosti s področja jezikoslovja. Zaposlena je kot izredna profesorica za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje francosko slovnico, francosko stilistiko, prevajanje strokovnih besedil iz francoščine v slovenščino, francosko kontrastivno analizo in francosko-slovensko terminografijo. Raziskovalno se ukvarja s francosko-slovensko kontrastivno slovnico, korpusnim jezikoslovjem, jezikovnimi tehnologijami in prevodoslovjem. Je soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov s področja francoske slovnice in urednica študentskega prevajalskega zbornika, uspešno pa je vodila tudi medijsko odmeven prevajalski projekt, ki sta ga financirali Evropska unija in Republika Slovenija, Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg.

Od leta 2019 je predsednica Komisije za tutorstvo na Filozofski fakulteti, članica Komisije za kakovost FF in članica KDMŠ FF, od leta 2021 pa tudi predsednica Komisije za kakovost na Oddelku za prevajalstvo FF in članica Komisije za obštudijsko dejavnost na Univerzi v Ljubljani.

MEZEG, Adriana, GREGO, Anna Maria. La villa sur le lac de Boris Pahor en italien et sa traduction indirecte en français : le cas des realia. Acta neophilologica. [Tiskana izd.]. 2022, [letn.] 55, [št.] 1/2, str. 305-321. ISSN 0567-784X. https://journals.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/11089/10601, DOI: 10.4312/an.55.1-2.305-321.

MEZEG, Adriana, GREGO, Anna Maria. Boris Pahor's prose in Italian and French:The case of The villa by the lake. Annales: anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32, št. 1, str. 39-52. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/07/ASHS_32-2022-1_MEZEG-GREGO.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2022.02.

MEZEG, Adriana. L'apposition en français et en slovène : de la théorie à l’usage. Vestnik za tuje jezike. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 13, št. 1, str. 51-65. ISSN 1855-8453. https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/10282/9935, DOI: 10.4312/vestnik.13.51-65. [COBISS.SI-ID 91198211], [Scopus]

MEZEG, Adriana. Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino - korpusni pristop. 1. izd. Ljubljana, 2020. 284 str., ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0291-0. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 303851008]

MEZEG, Adriana. Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2020, letn. 68, št. 2, str. 265-282, ilustr. ISSN 0350-6894. https://srl.si/ojs/srl/article/view/3847. [COBISS.SI-ID 23949059], [SNIPScopus]

MEZEG, Adriana. Parallel corpus vs. bilingual dictionary : their usefulness in translator training. V: GRANGER, Sylviane (ur.), LEFER, Marie-Aude (ur.). Translating and comparing languages : corpus-based insights : selected proceedings of the Fifth Using Corpora in Contrastive and Translation Studies Conference. Louvain-la-Neuve, cop. 2020. Str. 123-140, ilustr. Corpora and language in use, 6. ISBN 978-2-87558-994-1. [COBISS.SI-ID 49146371]

MEZEG, Adriana. La traduction littéraire slovène-français entre 1919 et 2019. V: VAUPOT, Sonia (ur.), et al. Contacts linguistiques, littéraires, culturels : cent ans d'études du français à l'Université de Ljubljana. 1ère éd. électronique. Ljubljana, 2020. Str. 244-259, ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje (Online). ISBN 978-961-06-0404-4. ISSN 2712-3855. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/246/353/5839-1. [COBISS.SI-ID 45912835]

MEZEG, Adriana. The transfer of French culture-bound vocabulary into Slovenian. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Language and culture in the intercultural world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Str. 431-444, ilustr. ISBN 1-5275-5688-3, ISBN 978-1-5275-5688-1. [COBISS.SI-ID 47470339]

MEZEG, Adriana (2019). La langue slovène traduite diffère-t-elle de la langue slovène originale? Le cas du gérondif dans les structures détachées du discours littéraire. V: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). Norms in language, norms in translation = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormen. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 32?53. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/167/263/4223-1.

MEZEG, Adriana (2018). Le vocabulaire militaire dans le corpus français-slovène FraSloK. V: PERKO, Gregor, GOUDAILLIER, Jean-Pierre (ur.). Comment parle-t-on de la guerre en termes populaires/argotiques ? = Kako se v pogovornem/argojevskem jeziku govori o vojni. Linguistica 58. 237?248. https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018). La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018). La syntaxe du français - approche contrastive. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

MEZEG, Adriana (ur.) (2017). Kaj se skriva za prevodom? Izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino - zbornik študentskih prevajalskih nalog. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

MEZEG, Adriana (2017). Participe passé détaché dans des romans contemporains français et leurs traductions slovènes. Intralinea online translation journal (special issue). http://www.intralinea.org/specials/article/participe_passe_detache_dans_des_romans_contemporains_francais.

MEZEG, Adriana (2010). Compiling and using a French-Slovenian parallel corpus. V: XIAO, Richard (ur.). Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive and Translation Studies: 2010 conference (UCCTS2010). Ormskirk: Edge Hill University, http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/papers/Mezeg.pdf.

MEZEG, Adriana (2007). Načini prevajanja francoskih glagolov iz spremnih stavkov premega govora v treh slovenskih prevodih Flaubertove Madame Bovary. Jezik in slovstvo 52/2. 81?93.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani