Kontakt

+386 1 2411 506
adriana.mezeg@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure v letnem semestru 2021/2022:

Ponedeljek, 9.40-10.25
Torek, 10.30-11.15

Kabinet 21

Oddelek za prevajalstvo

doc. dr. Adriana Mezeg

Dr. Adriana Mezeg je po poklicu univerzitetna diplomirana prevajalka (angleščina, francoščina, slovenščina) in doktorica znanosti s področja jezikoslovja. Zaposlena je kot docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje francosko slovnico, fonetiko in jezikovne vaje ter francosko-slovenske prevajalske seminarje. Raziskovalno se ukvarja s francosko-slovensko kontrastivno slovnico, korpusnim jezikoslovjem, jezikovnimi tehnologijami in prevodoslovjem. Je soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov s področja francoske slovnice in urednica študentskega prevajalskega zbornika, uspešno pa je vodila tudi medijsko odmeven prevajalski projekt, ki sta ga financirali Evropska unija in Republika Slovenija, Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg.

MEZEG, Adriana (2019). La langue slovène traduite diffère-t-elle de la langue slovène originale? Le cas du gérondif dans les structures détachées du discours littéraire. V: SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). Norms in language, norms in translation = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormen. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 32?53. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/167/263/4223-1.

MEZEG, Adriana (2018). Le vocabulaire militaire dans le corpus français-slovène FraSloK. V: PERKO, Gregor, GOUDAILLIER, Jean-Pierre (ur.). Comment parle-t-on de la guerre en termes populaires/argotiques ? = Kako se v pogovornem/argojevskem jeziku govori o vojni. Linguistica 58. 237?248. https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana (2018). La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2018). La syntaxe du français - approche contrastive. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

MEZEG, Adriana (ur.) (2017). Kaj se skriva za prevodom? Izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino - zbornik študentskih prevajalskih nalog. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

MEZEG, Adriana (2017). Participe passé détaché dans des romans contemporains français et leurs traductions slovènes. Intralinea online translation journal (special issue). http://www.intralinea.org/specials/article/participe_passe_detache_dans_des_romans_contemporains_francais.

MEZEG, Adriana (2010). Compiling and using a French-Slovenian parallel corpus. V: XIAO, Richard (ur.). Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive and Translation Studies: 2010 conference (UCCTS2010). Ormskirk: Edge Hill University, http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/papers/Mezeg.pdf.

MEZEG, Adriana (2007). Načini prevajanja francoskih glagolov iz spremnih stavkov premega govora v treh slovenskih prevodih Flaubertove Madame Bovary. Jezik in slovstvo 52/2. 81?93.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju