Kontakt

+386 1 2411 151
Darja.KobalGrum@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po dogovoru preko e-pošte.

Kabinet

PSIHOLOGIJA

Oddelek za psihologijo

prof. dr. Darja Kobal Grum

KOBAL GRUM, Darja. Interactions between human behaviour and the built environment in terms of facility management. Facilities, ISSN 0263-2772, 2018, vol. 36, iss. 1/2, str. 2-12, ilustr. http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/F-03-2017-0040, doi: 10.1108/F-03-2017-0040. [COBISS.SI-ID 66278754].

AUER ANTONČIČ, Jasna, ANTONČIČ, Boštjan, KOBAL GRUM, Darja, RUZZIER, Mitja. The big five personality of the SME manager and their company's performance. Journal of developmental entrepreneurship, ISSN 1084-9467, 2018, vol. 23, iss. 4, str. 1-23, doi: 10.1142/S1084946718500218. [COBISS.SI-ID 24978662].

KAVŠEK, Nika, KOBAL GRUM, Darja, MASTEN, Robert. Psychosocial stress of employees of Slovenian Armed forces. V: MARKOVIĆ, Dragana (ur.). Stress in military profession : thematic collection of articles, (Library Vojna knjiga, book no. 2234). Beograd: University of Defence, Strategic Research Institute: Media Center "Odbrana"; Stellenbosch: Stellenbosch University, Faculty of Military Science. 2018, str. 267-292, tabele. [COBISS.SI-ID 68488034]

KOBAL GRUM, Darja. Samopodoba v diferencialni psihologiji, (Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-237-937-7. [COBISS.SI-ID 290619136]

MARČIČ, Renata, KOBAL GRUM, Darja. Gender differences in the relationship between self-esteem varieties and aggressiveness. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers. cop. 2016, str. 75-106, tabele. [COBISS.SI-ID 62848354]

UCMAN, Saša, KOBAL GRUM, Darja. Improvement of self-esteem in persons with dependency on illicit drugs after clinical treatment. V: HOLLOWAY, Franklin (ur.). Self-esteem : perspectives, influences and improvement strategies, (Psychology of emotions, motivations and actions). New York: Nova Publishers. cop. 2016, str. 231-272, tabele. [COBISS.SI-ID 62848610]

STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, PAJEK, Maja, GOLJA, Petra, ROBIČ PIKEL, Tatjana, ZDEŠAR KOTNIK, Katja, KOBAL GRUM, Darja, FILIPČIČ, Tjaša, SORIĆ, Maroje, MIŠIGOJ-DURAKOVIĆ, Marjeta, ŠAJBER, Dorica, LESKOŠEK, Bojan, ULAGA, Maja, PINTER, Stanislav, HADŽIĆ, Vedran, ZALETEL, Petra, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, DJOMBA, Janet Klara, JURIČIČ, Mojca, KUKEC, Andreja, PUŠNIK, Vika, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, PAJEK, Jernej, KOLAR, Edvard, JURAK, Gregor. The ACDSi 2014 - a decennial study on adolescents´ somatic, motor, psychosocial development and healthy lifestyle : study protocol. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2015, year 21, no. 3, str. 107-123. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2015_3/Anthropological_Notebooks_XXI_3_Starc.pdf. [COBISS.SI-ID 3714895].

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju