Kontakt

+386 1 2411 168
robert.masten@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure: po dogovoru preko Zooma.

Mentoriranje nalog je možno le, če raziskava poteka v zdravstvenem sistemu in je področje v ožjem smislu vezano na klinično psihologijo/psihoterapijo

Kabinet

PSIHOLOGIJA

Oddelek za psihologijo

izr. prof. dr. Robert Masten

 

Izobrazba in kompetence:

Zaposlitve:

 • 2008 –  trenutno: Učitelj za področje klinične psihologije; 2010 – trenutno: Vodja Katedre za klinično psihologijo in psihoterapijo; 1.10.2002 dalje: polna zaposlitev na Oddelku za psihologijo FF UL, do 2008 kot asistent za klinično psihologijo;
 • od 2008 do 2017:  Študentska psihološka svetovalnica FF UL.
 • 1.11.1996 do 2002: enotretjinska dopolnilna zaposlitev na Oddelku za psihologijo FF UL na delovnem mestu “asistent za klinično psihologijo“.
 • 1993 - 2002: Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, (3 različna delovna mesta: psiholog v enoti na Vrhniki; pomočnik vodje “Psihološke službe SV“ na Generalštabu SV - delovno mesto »svetovalec za razvoj«; vodja “Oddelka za delo z ljudmi“).
 • 1992 do 1993: Oglaševalska agencija Pan, d.o.o.

Druge delovne zadolžitve:

 • Od 2019: Konzultant Agencije za civilno letalstvo CAA, neodvisni strokovnjak za ponovno presojo
 • Od maj 2019 do februar 2025: Član Sveta varuha za človekove pravice
 • 2018 - : Član uredniškega odbora: Clinical Psychology in Europe CPE (ISSN 2625–3410)
 • Od 2017: Komisija za posebni preizkus strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje psihologija, podpodročje psihologija družine, Ministrstvo za pravosodje
 • Od 2017: Delovna skupina za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji, Ministrstvo za Zdravstvo (rok za dokončanje naloge je bil 31. 12. 2018).
 • Od 2011 Član Komisije za etiko FF
 • 2008–v teku: svetovalno in psihoterapevtsko delo (zasebna organizacija).
 • Kosovo Accreditation Agency KAA (2010 – 2018)
 • od 2008 do 2013 vodja Komisije za psihodiagnostična sredstva.
 • Član Nacionalnega akreditacijskega odbora NAC EuroPsy – S (psihoterapija), prej tudi član NAC EuroPsy
 • Član komisije za psihološko obravnavo travme http://www.disaster.efpa.eu/ (v preteklosti)

Član strokovnih združenj, delovnih skupin in komisij:

Mentorstva pri diplomah različnih stopenj:

 • Doktorati: 9; Magisteriji (Bolonja) in diplome (“predbolonjske“): cca 100

Mentorstva pri nagrajenih delih:

 • Priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017, družboslovje: dr. Peter JanjuševićOcenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.
 • Prešernova nagrada FF 2014/15: Tina Rehberger, Analiza vedenjskih in psihodinamskih pristopov k obravnavi otrok z MAS

Sodelovanje s tujimi univerzami:

Vabljena predavanja:

 • Importance of work and achievement for developement of Identity of Adolescents, Europatriates congress - Future Prospects Instead of Youth Unemployment, Saabrücken, 2014
 • Poti in stranpoti med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo, 14. Študijski dnevi SKZP – Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 2017

Raziskovalni interesi:

 • Povezava pato- in salutogeneze
 • Družbeni procesi in stanja v povezavi z duševnim zdravjem
 • Zdravje na prehodu v odraslost (odraslost, zrelost, odgovornost) v povezavi z zdravjem
 • Učinki psihoterapije in drugih psiholoških intervenc (pozitivni in stranski učinki, škodovanja)
 • Stres, spoprijemanje, delovna učinkovitost, blagostanje
 • Povezava telesnega in duševnega zdravja, rehabilitacija po poškodbah
 • Letalska psihologija
 • Idr.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju