Kabinet

306 ZAVETIŠKA

Tudi preteklost je bila nekoč sedanjost.

redna profesorica
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

prof. dr. Mojca Ramšak

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Prof. dr. Mojca Ramšak

Profesorica kulturne in socialne antropologije na Univerzi v Ljubljani in profesorica antropologije na AMEU – ISH, Fakulteti za podiplomski študij humanistike

E: mojca.ramsak@guest.arnes.si

 

Biografija

Mojca Ramšak (1969, Maribor, Slovenija), doktorica etnologije z Univerze v Ljubljani, Slovenija; redna profesorica. Je raziskovalka, podiplomska profesorica in avtorica s področja etnologije, kulturne/socialne antropologije in folkloristike. Njene raziskave segajo onkraj meja disciplinarnih okvirov, poudarjajo aplikativnost ter uporabo kritičnih, eksperimentalnih in tradicionalnih oblik kvalitativnega preučevanja v interesu družbene pravičnosti, dostojanstva in človekovih pravic. Njeno delo vključuje znanje iz različnih strok, vključno z etnologijo, kulturno in socialno antropologijo, filozofijo, zgodovino, medicino, biologijo in pravom.

Izobrazba

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1993 (dipl. etnologinja in prof. filozofije); Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1997 mag. etnologije; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2000 dr. znanosti (s področja etnologije)

Znanstveni nazivi

Redna profesorica za kulturno in socialno antropologijo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2021); redna profesorica antropologije (AMEU – ISH, Ljubljana, Fakulteta za podiplomski študij humanistike, 2014). Na ZRC SAZU in ponovno na UL habilitirana v raziskovalne nazive.

Zaposlitve:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1993–2000, 2009-2014, 2015-; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2001–2005; ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005–2010; IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine 2019–2022; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Laboratorij za dediščinsko znanost 2022-.

Ustanovila (2001) in vodila je Center za biografske raziskave v Ljubljani 2001–2021.

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1993–2000; Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2000–2012 (2006–2012 koordinatorka za podiplomski študijski program Antropologija vsakdanjega življenja); IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014 (sodelovanje v doktorskem študijskem programu); AMEU-ISH od 2016 je profesorica pri obveznem predmetu za doktorske študente Humanistika I., II. in pri izbirnih predmetih Aplikativna medicinska antropologija ter Etika v znanosti in raziskovalna integriteta.

Kot vabljena profesorica je predavala na podiplomskih študijskih programih etnologije, antropologije, muzeologije in filozofije na univerzah na Dunaju (1995), v Lodžu (1995), Zagrebu (1996), Celovcu (1998), St. Peterburgu (2000), Salzburgu (2009), Bratislavi (2003, 2011, 2013, 2019). Na Reki je predavala dodiplomskim študentom medicine (2019), na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zgodovino medicine in medicinsko humanistiko (2017, 2019), V Kairu študentom antropologije in egiptologije (2023).

Področje raziskovanja

Glavna raziskovalna zanimanja: etnologija, kulturna/socialna antropologija, folkloristika, ustna zgodovina, leksikografija, etika, kvalitativno raziskovanje, medicinska antropologija, medicinska humanistika, zgodovina medicine, medicina in pravo, antropologija vsakdanjega življenja, antropologija spolov, poslovna antropologija, čast in dobro ime, slovenska manjšina v Avstriji, kultura/dediščina vina, nesnovna kulturna dediščina, antropologija čutov, antropologija in dediščina vonjav.

Članstvo v slovenskih in mednarodnih svetovalnih organih

Je predsednica Etične komisije pri Slovenskem etnološkem društvu (2007-) in članica odborov za znanstveno vrednotenje projektov v Sloveniji in Evropi (2007-). Od leta 2015 je ocenjevalka etike raziskovalnih projektov pri Evropski komisiji, od leta 2009 pa ocenjevalka raziskovalnih projektov pri različnih evropskih raziskovalnih agencijah.

Bila je članica novinarskega častnega sodišča (2011–2013).

Od leta 2020 je članica strokovne komisije za ohranjanje in predstavitev kulturne dediščine pri Občini Maribor. Od leta 2022 je članica nacionalne strokovne komisije za nematerialno kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Slovenije. Od leta 2024 je članica upravnega odbora Cost Action CA22159 – Nacionalne, mednarodne in transnacionalne zgodovine zdravstvene oskrbe, 1850–2000 (EuroHealthHist).

Trenutno vodi veliki temeljni projekt "Vonj in nesnovna kulturna dediščina" pri ARIS.

Dr. Ramšak je bila organizatorka ali soorganizatorka več domačih ali mednarodnih konferenc.

Bibliografija

Dr. Mojca Ramšak je objavila devet znanstvenih monografij in en znanstveni korpus v slovenskem, angleškem ali slovaškem jeziku.

- Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1–10: stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec 2002

- Portret glasov: Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana 2003

- Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor 2006

- Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia.Ljubljana 2007 (dvojezična publikacija); Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníika v Slovinsku. Bratislava 2013 (prevod v slovaški jezik)

- Čast ni balast. Maribor 2011

- Wine Queens: Understanding the Role of Women in Wine Marketing. Springer Cham 2015

- Zdravje in bolezen na Pohorju. Maribor, 2017

- Social Impact of Wine Marketing: The Challenge of Digital Technologies to Regulation. Springer Cham 2022

- Antropologija vonja. Ljubljana, 2024.

Mojca Ramšak je bila vodja projekta in sodelavka 378 prispevkov o slovenski etnologiji, metodologiji in zgodovini (objava v Leksikon etnologije Slovencev, Ljubljana 2004, druga izdaja 2007, tretja izdaja 2011); objavljala je tudi v enciklopedijah v angleškem jeziku: The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife (2006), The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy tales (2008); The Sage Encyclopedia of Play (2009); she published at Lit Verlag, Cambridge Scholars, Springer, Karl Alber Verlag, itd.

Konferenčna predavanja je imela v Evropi in ZDA.

Bila je urednica ali sourednica več publikacij, serij ali revij, ki so izšle v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Slovaškem in v Nemčiji:

- Glasnik Slovenskega etnološke društva in Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva (Ljubljana, 1994 – 1998, štirinajst številk časopisa in pet knjig );

- Unterwegs in Dorf (Celovec, Avstrija, 1993–1994, dve publikaciji);

- Mediterranean Ethnological Summer School (Piran, Slovenia, 1994–1995);

- Studi Slavi (Pisa, Italy, Klagenfurt, Austria, 1997);

- Slovene Ethnological Lexicon (Ljubljana, 2004, 2007, 2011);

- Življenjske pripovedi iz Ribniške doline (Ribnica, 2003);

- Emzin (Ljubljana, 2009);

- Social diversity and access to healthcare (Verlag Karl Alber, Baden-Baden, 2022; sourednica);

- Equal Access to Healthcare in Socially Diverse Societies (Verlag Karl Alber, Baden-Baden, 2023; sourednica).

Bila je članica uredništva znanstvene revije Etnolog (2003–2009, Ljubljana).

Trenutno je članica uredniškega odbora International Review of Qualitative Research (Urbana-Champaign, Illinois, 2008-) in Etnologia Slovaca et Slavica (Bratislava, 2018-) in Studia universitatis hereditati (2023-).

Nekatera njena dela so digitalno dostopna pri:

Digitalni knjižnici Slovenije (DLib), v revijah Etnolog, Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Pravo in ekonomija, Medicine, Law & Society, BMC Public Health, International journal of environmental research and public health, Fasciculi archaeologiae historicae, na spletnih straneh Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Alma Mater Europea 2020, 2018, 2017, in na Portalu znanstvenih časopisov Republike Hrvaške.

(Celotna bibliografija na spletu)

ORCID: 0000-0003-1934-5466

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu