Pedagoška enota za šport

Pedagoška enota za šport

O pedagoški enoti za šport

Šport ima na FF že dolgo tradicijo, saj se kot osrednja humanistična ustanova zavedamo pomembnosti celostnega razvoja osebnosti in vrednot, ki jih nudi šport. Sit mens sana in corpore sano je tudi naše glavno vodilo.

Študenti in študentke imajo možnost splošnega izbirnega predmeta »Šport in Humanistika« v katerem so podpoglavja 1. bolonjske stopnje filozofija športa, sociologija športa ter medicina in preventiva ter na 2.bolonjski stopnji sociologija športa 2 ter zgodovina športa.

Naši programi so vzgojno - izobraževalno usmerjeni, na njih pa se nauči osnov novih športov ali izpopolni v tehniki že znanih; preventivno -zdravstveni na katerih posredujemo pomembne informacije o vplivu napora na telo, o higieni telesne drže, o vajah za stabilizacijo hrbtenice, o zdravem načinu življenja itd; in rekreativni kjer si pridobite nove informacije o aktivnem preživljanju prostega časa.

Govorilne ure PEŠ v zadnjem tednu septembra.

Facebook stran enote za šport FF

Staff