Pedagoška enota za šport

Pedagoška enota za šport

Urnik športnih programov in predavanj

Predmet Šport in humanistika na Filozofski fakulteti je ovrednoten s 5 ECTS krediti in je ponujen kot splošno izbirni predmet in nima nobene povezave s predmetom, ki poteka preko Centra za obštudijsko dejavnost (COD) in šteje 3 ECTS kredite.

V ZIMSKEM semestru pričnemo s predavanji 5. 10. 2020, z vadbo pa 12. 10. 2020. V LETNEM semestru pričnemo z vadbo in predavanji 15. 2. 2021.

Več informacij o izvajanju vadb v času COVID19 >

Urnik aktivnosti >

Urnik predavanj >

Staff