zgodovina

Research centres

Several research centres operate at the Faculty of Arts as part of the Scientific Research Institute.

Na Filozofski fakulteti v okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta delujejo mnogi raziskovalni centri:

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji

Laboratorij za kognitivno nevroznanost